RSS Feed     Twitter     Facebook

Formalności przy zatrudnieniu w Holandii

Rozmiar czcionki:
Formalności przy zatrudnieniu w Holandii

Holandia to kraj, który zachęca pięknym krajobrazem, ale nie tylko, także i dobrymi zarobkami. W Holandii wolny dostęp do pracy mają od niedawna obywatele Polski, a także Czech, Słowacji, Słowenii, Litwy, Łotwy, Węgier i Estonii. W praktyce oznacza to, że zniesiono obowiązek uzyskania pozwoleń na na prace, w rezultacie daje to więcej możliwości. Aby uniknąć niespodzianek przed podjęciem decyzji o wyjeździe do Norwegii należy zorientować się w warunkach pracy.

Formalności przy zatrudnieniu

Władze Norwegii z dniem 1 maja 2007 r. postanowiły znieść ograniczenia dla obywateli polskich w dostępie do miejscowego rynku pracy. Jednak należy wykazać, iż osoba legalne zatrudniona musi posiadać tzw. numer ubezpieczenia socjalnego i identyfikacji podatkowej BSN (odpowiednik naszego PESEL i NIP). W Urzędzie Skarbowym składa się wniosek o jego nadanie. W Holandii meldunek, czyli pozwolenie na pobyt nie jest wymagany kiedy nasz pobyt w celach zarobkowych jest bardzo krótki. Możemy na terytorium Holandii przebywać do 90 dni, ale niezwłocznie o tym terminie należy zgłosić się do najbliższego komisariatu policji o wydanie pozwolenia na pobyt. Przy składaniu wniosku wymaganymi dokumentami są:
- dowód osobisty lub paszport,
- potwierdzenie zatrudnienia (poświadczenie zatrudnienia od pracodawcy, umowa o pracę lub jej kopia),
- potwierdzenie ubezpieczenia medycznego,
- aktualne zdjęcie, takie jak w paszporcie.

Pobyt dłuższy niż 3 miesiące

Do Urzędu Imigracji i Naturalizacji (IND) musimy zgłosić się po 3 miesiącach pobytu. Jednak najpierw powinniśmy umówić się na spotkanie. Gdy już dojdzie do spotkania z pracownikiem Urzędu Imigracji i Naturalizacji powinniśmy w paszporcie otrzymać w formie naklejki potwierdzenie rejestracji do IND. Naklejka ta to dowód na to, że warunki umożliwiające pobyt w Holandii na okres dłuższy niż 3 miesiące zostały spełnione.

Be the first to like.

Skomentuj artykuł

Musisz być zalogowany aby komentować.