RSS Feed     Twitter     Facebook

Jak odzyskać odszkodowanie po wypadku w Holandii

Rozmiar czcionki:
Jak odzyskać odszkodowanie po wypadku w Holandii

Jeżeli uległeś wypadkowi drogowemu, miałeś wypadek przy pracy w Holandii i odniosłeś szkodę, masz prawo do odszkodowania. Prawo do rekompensaty przysługuje tym poszkodowanym, którzy ulegli wypadkowi nie z własnej winy. Dotyczy to zarówno poszkodowanych w wypadkach drogowych (pasażerów, motocyklistów, kierowców pojazdów poszkodowanych, pieszych, rowerzystów) jak również pracowników zatrudnionych w Holandii.

Oferujemy pomoc w dochodzeniu roszczeń dla osób, które doznały obrażeń fizycznych i szkód materialnych w wypadkach i kolizjach drogowych na terenie Holandii.

Zlecając nam prowadzenie Twojej sprawy zyskujesz:

- rzetelną informację odnośnie możliwości dochodzenia roszczeń po wypadku w Holandii,
- obsługę doświadczonego adwokata holenderskiego,
- fachową polskojęzyczną obsługę,
- gwarancję, iż w przypadku przegrania sprawy nie poniesiesz jakichkolwiek kosztów prowadzenia sprawy.

O czym należy pamiętać po wypadku

Poszkodowani we wszystkich wypadkach w Holandii powinni zwrócić się do policji o odnotowanie zdarzenia, a w razie zagrożenia życia wezwać również służby medyczne. Niezbędne do udowodnienia zdarzenia oraz winy sprawcy niezbędne jest posiadanie świadków oraz dowodów cudzych zaniedbań (np. w przypadku wypadków przy pracy) lub nieprzestrzegania prawa (np. w przypadku złamania przepisów ruchu drogowego). Poszkodowani powinni zwracać uwagę na podpisywane przez siebie oświadczenia i deklaracje.

Każdy pracownik, który doznał szkody na skutek wypadku przy pracy z winy pracodawcy (zaniedbań, nieprzestrzegania zasad BHP) lub innego pracownika może starać się o odszkodowanie za doznane szkody. Podmiotem odpowiedzialnym za pokrycie szkód powstałych w wypadku jest wówczas ubezpieczyciel sprawcy wypadku (a dokładnie ubezpieczyciel firmy, w której pracował poszkodowany).

O jakie roszczenia mogą ubiegać się poszkodowani w wypadkach samochodowych w Holandii:

- zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji,
- odszkodowanie za utracone dochody, premię,
- odszkodowanie za ból i cierpienie, obrażenia fizyczne i psychiczne,
- wszelkie szkody spowodowane w następstwie wypadku drogowego,
- odszkodowanie i renty dla bliskich osoby zmarłej na skutek wypadku oraz zwrot kosztów pochówku.

Po wypadku komunikacyjnym w Holandii warto:

- zanotować personalia sprawcy wypadku, jego numer polisy i nazwę zakładu ubezpieczeń,
- spisać dane świadków wypadku,
- powiadomić policję o wypadku, która potwierdzi oraz oceni przebieg zdarzenia,
- skontaktować się z firmą prowadzącą sprawy odszkodowawcze na terenie Holandii,
- zachować oryginały rachunków poniesionych na leczenie, rehabilitację, dojazdy,
- zbierać zaświadczenia, opisy medyczne urazów i inne dokumenty stwierdzające przebyte leczenie.

2 people like this post.

Skomentuj artykuł

Musisz być zalogowany aby komentować.