RSS Feed     Twitter     Facebook

Jak odzyskać podatek w Holandii

Rozmiar czcionki:
Jak odzyskać podatek w Holandii

Każda osoba, która pracowała w Holandii może ubiegać się o odzyskanie z tego kraju podatku. Średni zwrot podatku wynosi około 2700 zł. Zdarzają się jednak wyższe zwroty do 5600 zł.

Zwroty podatku

W Holandii z podatku mogą rozliczać się wszystkie osoby pracujące legalnie. Najlepiej ubieganie się o zwrot podatku zgłosić przez polską firmę, która zajmuje się rozliczaniem podatku za pracę na terytorium innego kraju. Mamy wówczas pewność, że cały proces przebiegał będzie prawidłowo i będziemy mogli dowiadywać się bez problemu o postępach w naszej sprawie. Jeśli ubiegamy się o zwrot podatku, pamiętać należy, że będą nam potrzebne informacji i odpowiednie dokumenty: kserokopia dowodu tożsamości, numer SOFI lub BSN, druki od pracodawcy.

Potrzebne dokumenty

Pracodawca zagraniczny ma obowiązek przekazania nam dokumentu, który pozwala nam uzyskać nadpłacony podatek. W Holandii takim dokumentem jest odpowiednik naszego druku PIT-11. Rozliczenie robić można także na podstawie Salarisów. Są to tygodniowe lub miesięczne podsumowania wypłat wraz z potrącanymi podatkami.

BSN i SOFI to odpowiednik naszego numeru NIP. Każda osoba pracująca w Holandii legalnie, posiada jedno z tych oznaczeń. Numer SOFI ma większość Polaków, którzy rozliczają się z podatku za pracę. BSN posiadać będą tylko te osoby, które po roku 2007 zameldują się w holenderskiej gminie. Jeśli posiadamy pismo potwierdzające nadanie nam numeru identyfikacji podatkowej, należy je zachować, ponieważ w trakcie rozliczenia podatku, holenderski urząd może poprosić o jego kopię.

Terminy

W Holandii rok podatkowy trwa w danym roku od 1 stycznia do końca grudnia. Pracownik po zakończeniu roku podatkowego, najpóźniej do marca otrzymuje od pracodawcy dokument umożliwiający odzyskanie nadpłaconego podatku. Urząd holenderski nie ma wyznaczonych ściśle terminów rozliczeń. Jednak istnieje zasada, że jeśli klienci zgłoszą się do urzędu do końca czerwca, zwrot otrzymają między wrześniem, a grudniem. Osoby, które do urzędu zgłosiły się później niż do końca czerwca muszą liczyć się z tym, że na rozpatrzenie ich wniosków urząd ma czas od 6 miesięcy do 3 lat. Mimo to nie należy się obawiać odległych terminów. W 2010 roku wielu klientów udało się rozliczyć w holenderskim urzędzie w 2-3 miesiące, nawet w sytuacji gdy osoby zgłaszały się po czerwcu.

Rozłąkowe i inne ulgi

Różne dodatki przysługują w Holandii. Jedną z form rozliczenia, mogącą podwyższyć kwotę odzyskaną z podatku jest rozłąkowe. Z rozłąkowym mogą się rozliczać osoby spełniające określone warunki:
- Posiadać trzeba tzw. partnera fiskalnego. Mogą nim być np. żona, mąż, konkubenci, rodzeństwo (ale tylko pod warunkiem, że nie posiada małżonka). Takim partnerem fiskalnym będzie osoba, która pracuje za granicą lub w Polsce, jak i pozostająca na bezrobociu.
- Każdy partner fiskalny potrzebować będzie od swojego pracodawcy dokumentów poświadczających jego zarobki za granicą lub w Polsce. Jeśli osoba, z którą mamy się rozliczyć, była w Polsce na bezrobociu, wymagany będzie PIT lub inny druk potwierdzający zerowe dochody.
- Ważne jest, aby osoby te posiadały w Polsce wspólny meldunek, który moga poświadczyć w swoim urzędzie gminy lub miasta.

Rozłąkowe może już zostać przyznane przy zarobkach 7600 euro i dotyczy to przynajmniej jednego partnera fiskalnego. Największe prawdopodobieństwo, że opłaci się taki zwrot rozliczany jako rozłąkowe, można mieć, jeśli jedno z partnerów zarobi co najmniej 15 tysięcy euro.

Podatnik oprócz rozłąkowego może także otrzymać ulgę na dziecko. Wysokość takiej ulgi zależna jest od zarobków. Uznać można, że jeśli zarobki każdego z partnerów będą wynosić tyle, że przekroczą oni próg podatkowy, który wyznaczony jest na dany rok, wówczas zniżka uwzględniona będzie przez urząd. Sumy te rozpatrywane są w euro, więc jeśli jeden z partnerów pracował w Polsce, jego zarobki przeliczone zostaną po średnim kursie rocznym.

Kalkulator i inne informacje

W Holandii rozliczenie podatku nie jest obowiązkowe. Ubiegać się o to można do 5 lat wstecz. Cały zapłacony podatek nie podlega zwrotowi, tylko jego nadpłacona część. Jednak ze względu na wysokość średniego zwrotu, który wynosi obecnie 2700 zł, może to być opłacalne. Zawsze przydadzą się dodatkowe pieniądze. By dowiedzieć się ile pieniędzy można otrzymać, należy skorzystać z kalkulatora zwrotu podatku. Dobrym rozwiązaniem jest zgłoszenie się do firmy lub wybranego biura zajmującego się rozliczeniem podatku z zagranicy.

Be the first to like.

Skomentuj artykuł

Musisz być zalogowany aby komentować.