RSS Feed     Twitter     Facebook

Jak uzyskać zasiłek rodzinny w Holandii

Rozmiar czcionki:
Jak uzyskać zasiłek rodzinny w Holandii

W Holandii osoby pracujące bądź prowadzące działalność gospodarczą mogą ubiegać się o zasiłek rodzinny. Najlepiej dowiedzieć się jakie warunki należy spełnić, aby świadczenie zostało przyznane.

Informacje ogólne na temat zasiłku rodzinnego w Holandii

Zasiłek rodzinny jest dodatkiem od urzędu przeznaczonym na utrzymanie dzieci. O ten zasiłek można ubiegać się w SVB (Banku Ubezpieczeń Społecznych). Zasiłek co kwartał wypłacany jest na konto bankowe osoby uprawnionej do otrzymania tego świadczenia. Wysokość zasiłku zależy od ilości dzieci w rodzinie, a także od ich wieku. Kwoty dodatku ze względu na wiek wynoszą:
- dzieci w wieku do 5 lat – 194,99 euro,
- dzieci w wieku od 6 lat do 11 lat – 236,77 euro,
- dzieci w wieku od 12 lat do 17 lat – 278,55 euro.

Ze względu na ilość dzieci kwoty dodatku wynoszą odpowiednio (dla dzieci urodzonych przed 1995r.):
- 1 dziecko – 278,55 euro,
- 2 dzieci – 313,25 euro,
- 3 dzieci – 324,81 euro,
- 4 dzieci – 350,23 euro,
- 5 dzieci – 365,47 euro,
- 6 dzieci – 375,64 euro,
- 7 dzieci – 382,90 euro,
- 8 dzieci – 396,22 euro,
- 9 dzieci – 406,57 euro,
- 10 dzieci – 414,85 euro.

Warunki przyznania zasiłku

Osoby pracujące i mieszkające w Holandii, które rozliczają się z urzędem podatkowym i opłacają składki socjalne, maja pełne prawo ubiegać się o zasiłek rodzinny. W rodzinie kiedy urodzi się pierwsze dziecko automatycznie rodzinie starającej się o zasiłek rodziny zostaje przyznany wniosek. Wniosek należy odesłać pocztą lub za pomocą systemu, dzięki któremu możliwe jest korzystanie z elektronicznych usług instytucji rządowych. Po wykonaniu tej czynności pozostaje czekać na decyzje o przyznaniu zasiłku przez SVB. W sytuacji gdy niepełnoletnie dziecko pozostaje w Polsce lub rodzina z dziećmi przyjeżdża do Holandii, wówczas należy starać się samodzielnie w SVB o przyznanie zasiłku rodzinnego na dziecko. Warunki wypłacania zasiłku zmieniają się w momencie, gdy dziecko osiągnie 16 lat. Zmiany są niewielkie jeśli dziecko kontynuuje nadal naukę w szkole, jednakże jeśli podejmuje naukę na uniwersytecie bądź porzuca naukę, zasiłek przestaje być wypłacany. Uprawnienie do pobierania zasiłku rodzinnego kończy się wraz z ukończeniem 18-tu lat przez dziecko.

Be the first to like.

Skomentuj artykuł

Musisz być zalogowany aby komentować.