RSS Feed     Twitter     Facebook

Odszkodowanie za wypadek w Holandii

Rozmiar czcionki:
Odszkodowanie za wypadek w Holandii

Odszkodowanie za wypadek w Holandii
Osoby poszkodowane w wypadku drogowym lub wypadku przy pracy, który miał miejsce na terenie Holandii, mają prawo żądać od sprawcy wypadku lub ubezpieczyciela wypłacenia odszkodowania. Poszkodowany ma prawo ubiegać się o rekompensatę tylko w przypadku gdy nie była sprawcą wypadku. Nasza oferta kierowana jest do osób, które uległy wypadkowi komunikacyjnemu (pasażerowie, motocykliści, piesi, rowerzyści, kierowcy poszkodowanych pojazdów), jak również wypadkowi przy pracy w Holandii.

W Holandii, podobnie jak w innych krajach, można ubiegać się o całkowity zwrot kosztów leczenia, zadośćuczynienie za doznane szkody psychiczne i fizyczne, renty oraz zwrot utraconych dochodów. Wysokość odszkodowania zależna jest od typu sprawy i doznanych szkód.

Chcesz zasięgnąć informacji dotyczących zasadności Twoich roszczeń? Skontaktuj się z nami i skonsultuj swoją sprawę.

W jakiej sytuacji można liczyć na odszkodowanie?
O odszkodowanie mogą ubiegać się osoby, które nie były sprawcami wypadku i nie doznały szkody z własnej winy. Mogą one rościć prawo do odszkodowania za wypadek drogowy jeśli został on spowodowany przez innego uczestnika ruchu drogowego lub za wypadek przy pracy, w sytuacji gdy był on wynikiem zaniedbań, których dopuścił się współpracownik czy też pracodawca (nieuzyskanie odpowiedniego przeszkolenia, nieprzestrzeganie zasad BHP, brak odzieży ochronnej, niesprawny sprzęt).

Holenderskie prawo uprawnia osoby poszkodowane w wypadku do uzyskania odszkodowania za:
- poniesione koszty (koszty leczenia, rehabilitacji i dojazdów na leczenie)
- szkody materialne (utrata dochodu spowodowana wypadkiem, uszkodzenia pojazdu)
- szkody niematerialne
- koszty poniesione za leczenie i rehabilitację
- koszty pochówku osoby, która zginęła w wypadku

Dlaczego warto skorzystać z usług EuroOdszkodowania.pl?
- dysponujemy rzetelnymi informacjami dotyczącymi możliwości dochodzenia i wysokości roszczeń po wypadku w Holandii
- w przypadku przegranej sprawy nie pobieramy wynagrodzenia i prowizji
- zgłoszoną sprawą zajmie się doświadczony holenderski adwokat
- oferujemy fachową polskojęzyczną obsługę

2 people like this post.

Skomentuj artykuł

Musisz być zalogowany aby komentować.