RSS Feed     Twitter     Facebook

Prawa i obowiązki pracowników w Holandii

Rozmiar czcionki:
Prawa i obowiązki pracowników w Holandii

Jeśli planujesz podjęcie pracy w Holandii wcześniej zapoznaj się jakie są warunki pracy w tym kraju, tj. rodzaje umów, długość urlopu, wysokość wynagrodzenia.

Umowa o pracę

Według holenderskiego zwyczaju żadne dokumenty nie są potrzebne do podpisania umowy o pracę. Ważną kwestią jest, aby nie podpisywać żadnych umów, które sporządzone są w języku którego nie rozumiemy. Dlatego też przed zawarciem umowy o pracę z biurem pośrednictwa pracy lub z pracodawcą niderlandzkim uważnie przeczytajmy treść umowy. Należy podkreślić, iż nie każda umowa to od razu umowa na czas nieokreślony, może to być również umowa zlecenie lub umowa o dzieło. Prawo holenderskie przewiduje, że jeżeli osoba pracuje przez kolejne 3 miesiące na rzecz innej osoby, w każdym tygodniu lub w miesiącu przez co najmniej 20 godzin to w odniesieniu do kwestii płacowych powinna to być umowa o pracę. Natomiast umowa na czas określony może stać się umową na czas nieokreślony jeśli jest zawierana po raz czwarty i jeśli pomiędzy kolejnymi umowami nie było przerw dłuższych niż trzy miesiące. A także, jeśli na podstawie dwóch lub więcej umów okres zatrudnienia na czas określony wynosi 36 miesięcy (łącznie z przerwami pomiędzy umowami). Wcześniejsze rozwiązanie umowy, która zawarta była na czas określony, rozwiązać można tylko za porozumieniem stron. Do elementów jakie powinna zawierać umowa o pracę należą: informacje o pracowniku i pracodawcy (np. nazwa firmy, numer w rejestrze handlowym, siedziba), data rozpoczęcia i zakończenia umowy, rodzaj i miejsce wykonywania pracy, urlop, czas pracy, wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin wypłaty. Rozwiązanie umowy na czas nieokreślony może być: na podstawie wypowiedzenia jednej ze stron, za porozumieniem stron lub na podstawie orzeczenia sądu. Jeśli umowa zawiera konsekwencje finansowe za rozwiązanie przedterminowe umowy przez pracownika, zadbać należy, aby te sytuacje były jasno opisane. Poza tym upewnić się należy czy sankcja w postaci kary finansowej miała na pewno charakter symetryczny.

Wymiar czasu pracy

Według holenderskiego prawa, dzienny czas pracy nie może przekraczać 10 godzin, a tygodniowy 45. W Holandii praca trwa zazwyczaj 5 dni roboczych (soboty i niedziele z reguły są dniami wolnymi). Praca na zmianę nocną w części lub całości wykonywana jest między godziną 00:00 w nocy, a 06:00 rano. Pracownikowi po nocnej zmianie przysługuje przynajmniej 14 godzin wypoczynku, natomiast po 7 nocnych zmianach, co najmniej 48 godzin odpoczynku. Jeśli czas pracy jest dłuższy niż 5,5 godziny pracownik ma prawo do przerwy co najmniej 15 minutowej. Przerwa powinna być wykorzystana w czasie między drugą godziną od rozpoczęcia pracy, a do dwóch godzin przed jej zakończeniem.

Poza tym w Holandii wszystkim pracownikom należy się płatny urlop. Umowa o pracę lub umowa zbiorowa reguluje zazwyczaj wymiar urlopu. Jeśli pracownik ma 40 godzinny tydzień pracy ma prawo do gwarantowanego minimum czyli 20 dni urlopu. Wymiar urlopu przy umowach zbiorowych może być większy niż gwarantowane minimum. Dla pracowników zatrudnionych na pełen etat urlop ten na rok wynosi od 20 do 30 dni. Pracownica w przypadku ciąży ma prawo do urlopu macierzyńskiego trwającego do 16 tygodni. Jeśli pracownik przepracował co najmniej rok to uprawniony jest do bezpłatnego opiekuńczego urlopu nad dzieckiem do lat 8. Zarówno kobieta jak i mężczyzna ma prawo do urlopu opiekuńczego.

Wynagrodzenie za pracę

Gratyfikacja w Holandii wypłacana jest jako kwota brutto, natomiast płaca netto zależy od m.in.: podatków i składek na ubezpieczenie społeczne. Pracodawca ma obowiązek wypłacać pracownikowi pensje w kwocie nie niższej niż płaca minimalna, (dla pracowników powyżej 23 roku życia). Pracowników poniżej 23 roku życia obowiązują niższe kwoty minimalne brutto. Rząd Holenderski przynajmniej raz w roku dostosowuje minimalne płace do zmieniającego się rynku. W 2009r. w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca obowiązywały następujące minimalne stawki wynagrodzenia brutto:
- za miesiąc 1381,2 euro (6,5 tys. zł),
- za tydzień 318,75 euro (1,5 tys. zł),
- za dzień 63,75 euro (299,3 zł).

Pracodawca, który zatrudnia pracownika na podstawie niższych stawek niż ustawowe może być ukarany karą nawet w wysokości 6.700 euro.

Be the first to like.

Skomentuj artykuł

Musisz być zalogowany aby komentować.