RSS Feed     Twitter     Facebook

Formalności przy zatrudnieniu w Wielkiej Brytanii

Rozmiar czcionki:
Formalności przy zatrudnieniu w Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania od 1 maja 2004 roku udostępniła swój rynek pracy dla obywateli państw członkowskich UE, w tym Polski. Otworzenie dla zarejestrowanych pracowników rynku pracy oznacza, że osoby będą pracować legalnie oraz będzie ich chronić prawo. W Wielkiej Brytanii podjęcie pracy nie wymaga uzyskania żadnych zezwoleń. Należy jednak dopełnić pewnych urzędowych formalności.

Formalności przy zatrudnieniu

Na terenie Wielkiej Brytanii nasi obywatele mają prawo do pracy, kiedy to Polska weszła w szeregi UE, czyli od 1 maja 2004 roku. Osoba która zamierza pracować dłużej niż jeden miesiąc na terenie Wielkiej Brytanii musi się zarejestrować zgodnie z Programem Rejestracji Pracowników. Podkreślić należy, iż w Anglii nie ma obowiązku zgłaszania pobytu ani wymogu aplikowania po 90 dniach o pozwolenie na pobyt. Gdy zgłosimy się już do rejestracji należy wypełnić formularz wpisując nazwisko i imię, datę urodzenia, adres, obywatelstwo i szczegóły zatrudnienia, dołączyć dowód zatrudnienia (umowę o pracę lub list od pracodawcy potwierdzający zatrudnienie), dowód osobisty lub paszport, dwa zdjęcia paszportowe oraz uiścić opłatę w wysokości 50 funtów.

Jeśli podanie zostanie zaakceptowane to otrzymamy kartę rejestracji, która zawiera nazwisko i imię osoby zarejestrowanej, datę urodzenia, zdjęcie, numer rejestracyjny oraz obywatelstwo. Takie zaświadczenie o rejestracji, uprawnia do pobytu w Anglii na danym stanowisku na okres zatrudnienia oraz do uzyskania niektórych świadczeń socjalnych. Pracodawca przed przyjęciem nowego pracownika ma obowiązek sprawdzić czy dana osoba jest zarejestrowana, w przeciwnym razie za każdego niezarejestrowanego pracownika pracodawca może zostać ukarany grzywną wynoszącą 5 tysięcy funtów. Zaświadczenie o rejestracji ważne jest tylko przez okres 12 miesięcy od zatrudnienia i wygasa jeśli praca w tym okresie zostanie przerwana. Ale gdy po przepracowaniu 12 miesięcy (legalnie i bez przerwy) zmienimy pracę to nie ma już potrzeby ponownej rejestracji. Gdyby jednak, odrzucono naszą aplikację to otrzymamy zwrot dowodu osobistego lub paszportu oraz zwrot uiszczonej wcześniej opłaty.

Numer ubezpieczenia społecznego

Pracując legalnie w Anglii musimy posiadać numer ubezpieczenia społecznego NIN czyli odpowiednik polskiego NIP-u. Numer NIN nadaje Departament Pracy i Emerytur. Numer ten jest nadawany jednorazowo i ważny jest dożywotnio. Posiadanie NIN pozwala nam na uzyskanie zatrudnienia, rozliczenie się z fiskusem oraz korzystanie z usług państwowej służby zdrowia. W celu wyrobienia numeru NIN należy iść do najbliższego urzędu pracy i umówić się na spotkanie. Można uczynić to osobiście lub telefonicznie. Należy udać się punktualnie na umówione spotkanie, inaczej będziemy przyjęci w innym terminie. Na miejscu zostaniemy poproszeni o wypełnienie formularza, dlatego też powinniśmy zabrać ze sobą następujące dokumenty: ważny dokument tożsamości (paszport, dowód osobisty), poświadczenie adresu – rachunek za elektryczność, czynsz, telefon, list polecający od pracodawcy, potwierdzenie wynagrodzenia.

Następnie urzędnik zada nam jeszcze dodatkowo kilka pytań: np. gdzie mieszkamy, kiedy dokładnie przyjechaliśmy i jak długo będziemy w Wielkiej Brytanii. Taka rozmowa może trwać około 30 minut. W przypadku jeśli nie mówimy zbyt dobrze po angielsku dostaniemy tłumacza. Należy podpisać dokument po wypełnieniu aplikacji przez urzędnika. Na numer NIN oczekuje się mniej więcej 6 tygodni. Jeśli aplikacja zostanie przyjęta numer ubezpieczenia czyli NIN otrzymamy listownie.

Własna działalność gospodarcza

Nie ma konieczności takiej rejestracji w przypadku samozatrudnienia czyli osoby pracującej na własny rachunek. Według prawa obywatele UE (również polscy) mogą podejmować na terenie Wielkiej Brytanii własną działalność gospodarczą. Jednak zanim rozpoczniemy własną działalność gospodarczą musimy uzyskać numer ubezpieczenia społecznego NIN od lokalnego oddziału Ministerstwa Pracy i Emerytur. Następnie należy się zarejestrować w brytyjskim Urzędzie Skarbowym.

Be the first to like.

Skomentuj artykuł

Musisz być zalogowany aby komentować.