RSS Feed     Twitter     Facebook

Prawa i obowiązki pracowników w Wielkiej Brytanii

Rozmiar czcionki:
Prawa i obowiązki pracowników w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii obowiązuje 37,5 godzinny tydzień pracy, który jest najkrótszy w Europie. Zanim w tym kraju zdecydujesz się na zatrudnienie musisz dowiedzieć się więcej na temat panujących tam warunków pracy.

Umowa o pracę

Umowa o pracę według prawa obowiązującego w Wielkiej Brytanii nie musi być sporządzona na piśmie. Mimo to pracownik może prosić pracodawcę, żeby określił on podstawowe warunki zatrudnienia. Umowa taka bardzo często sporządzana jest w formie listu, w którym pracodawca przedstawia warunki pracy oraz prosi o ich akceptację. Pracodawca powinien przedstawić oświadczenie o warunkach zatrudnienia na piśmie w terminie 2 miesięcy od momentu w którym pracownik podjął pracę. W przypadku gdyby pracodawca takiego oświadczenia nie przedstawił, to pracownik ma prawo wnieść ta sprawę do sądu pracy. Oświadczenie takie powinno zawierać następujące informacje:
- nazwa stanowiska pracy,
- miejsce wykonywania pracy,
- czas pracy,
- wynagrodzenie,
- dni wolne od pracy,
- urlop,
- procedury dyscyplinarne i odwoławcze,
- okres wypowiedzenia pracy.

Wynagrodzenie

W Wielkiej Brytanii każda osoba legalnie zatrudniona ma prawo do wynagrodzenia, które równe jest co najmniej krajowej płacy minimalnej. Oczywiście brytyjski rząd przynajmniej raz w roku te stawki rewaloryzuje. Pracodawca nie ma prawa zmuszać do pracy pracownika za stawkę mniejszą niż minimalna. Należy pamiętać, że płaca minimalna pracowników różni się w zależności od ich wieku: 18-21 lat i powyżej 21 lat. Oddzielną grupę stanowią pracownicy rolni. Minimalne stawki za godzinę pracy legalnej to kwoty brutto, czyli wliczona jest składka na ubezpieczenie zdrowotne i podatek:
- dla osób powyżej 21 lat: stawka obecna to L5.73,
- dla osób w wieku 18-21 lat: stawka obecna to L4.77,
- dla osób w wieku 16-17 lat: stawka obecna to L3.53.

Czas pracy

W Wielkiej Brytanii nie wolno pracować dłużej niż 48 godzin w tygodniu, istnieje taka możliwość tylko w indywidualnych przypadkach, jeśli pracownik wyrazi na to zgodę. Średni limit dzienny czasu pracy to 8 godzin. 20 minut przerwy przysługuje przy 6 godzinach pracy. Pracownik ma prawo do przerwy 11-godzinowej w 24-godzinnym okresie rozliczeniowym oraz w tygodniu prawo do jednego dnia wolnego. Osoby, które pracują w nocy powinny w 24-godzinnym okresie rozliczeniowym pracować nie dłużej niż 8 godzin. Odmiennie przepisy dotyczą pracowników młodocianych (osoby poniżej 18 roku życia). Młodociany pracownik po 4,5 godzinach pracy ma prawo do 30 minutowej przerwy i tygodniowo dwóch dni wolnego od pracy.

Gdy nasza umowa o pracę jest podpisana na rok i pracujemy w tygodniu przez pięć dni, to mamy prawo do płatnego wypoczynkowego urlopu, który wynosi 4 tygodnie. Gdy umowa jest podpisana na okres 6 miesięcy, to wymiar urlopu w tym wypadku wynosi 10 dni. Powinniśmy zwrócić uwagę czy pracodawca do wymiaru urlopu nie wlicza świąt państwowych. Natomiast w sektorze rolnym pracownicy mają prawo rocznie do 22 dni płatnego urlopu, a kiedy umowa zawarta jest na sześć miesięcy to wynosi 11 dni. W sytuacji, gdy osoba przed wygaśnięciem umowy o pracę nie wykorzystała całego urlopu pracodawca wypłaca ekwiwalent. Opłata za urlop wynosić powinna tyle, co średnia zarobków.

Be the first to like.

Skomentuj artykuł

Musisz być zalogowany aby komentować.