RSS Feed     Twitter     Facebook

Warunki przyznania emerytury w Anglii

Rozmiar czcionki:
Warunki przyznania emerytury w Anglii

Jeśli pracujesz w Anglii na stałe dowiedz się czy przysługuje Ci emerytura i na jakich warunkach.

Rodzaje emerytur w Anglii

Rozróżniamy trzy rodzaje emerytur:
Państwowa – przysługuje osobom, które uzyskały wiek emerytalny oraz rozpoczęły starania o przyznanie emerytury. Możemy wyróżnić trzy typy emerytury państwowej: podstawowa, dodatkowa oraz kredytowa.
Prywatna – tę emeryturę uzyskuje się od banku, towarzystwa ubezpieczeniowego lub oszczędnościowej kasy mieszkaniowej, które w twoim imieniu inwestują twoje oszczędności.
Firmowa – zwana też zawodową, ustanawiana jest przez pracodawców dla pracowników będących na emeryturze. Zakładowy fundusz emerytalny w zależności od przedsiębiorstwa różni się i może zależeć od wysokości składek na fundusz albo od pensji.

Od jakiego wieku przysługuje emerytura?

Warunki wieku emerytalnego zmieniły się na mocy ustawy z 2010 roku. Dawniej kobiety powinny mieć 60 lat, natomiast mężczyźni 65 lat. Obecnie został wyrównany wiek emerytalny i zarówno mężczyźni, jak i kobiety muszą mieć ukończone 65 lat. W przeciągu następnych lat wiek emerytalny ma wzrosnąć.

By uzyskać emeryturę w Anglii trzeba spełnić następujące warunki

Należy pamiętać przede wszystkim, że Polak pracujący legalnie w Anglii, ma takie same praw jak obywatel Wielkiej Brytanii do świadczeń socjalnych. W Anglii emerytura nie jest przyznawana automatycznie – trzeba się o nią starać. Aby w Anglii uzyskać prawo do emerytury należy pracować legalnie oraz posiadać numer ubezpieczenia społecznego NINO. Dzięki numerowi NINO można w sposób prawidłowy odprowadzać składki na konto przyszłej emerytury. Od wysokości składki ubezpieczenia społecznego zależy wysokość emerytury. Aby uzyskać pełną emeryturę należy przez minimum 30 lat opłacać składki (wcześniej 39 lat kobiety, 44 lata mężczyźni). W Anglii by uzyskać prawo do emerytury, niekoniecznie trzeba pracować, ale trzeba koniecznie opłacać składki na społeczne ubezpieczenie.

Wysokość emerytury

Pełna pensja podstawowa w latach 2010-2011 wynosi 97.65 funtów tygodniowo. Jeśli nie przepracuje się wymaganych lat potrzebnych do uzyskania emerytury, można starać się o przyznanie podstawowej emerytury wypłacanej przez państwo na podstawie ilości lat przepracowanych dotychczas, lecz ich ilość nie może być mniejsza niż 25% wymaganego czasu pracy. W latach 2009-2010 najniższa emerytura wynosiła 24.41 funtów tygodniowo. Osoby, które mają 80 lat i więcej oraz spełniają warunki legalnej rezydentury, mogą otrzymać specjalną rentę dla osób powyżej 80 lat, która obecnie wynosi 58.50 funtów tygodniowo.

2 people like this post.

Skomentuj artykuł

Musisz być zalogowany aby komentować.