RSS Feed     Twitter     Facebook

Warunki przyznania zasiłku dla bezrobotnych w Anglii

Rozmiar czcionki:
Warunki przyznania zasiłku dla bezrobotnych w Anglii

Zasiłek dla bezrobotnych w Anglii przyznawany jest osobom zdolnym do pracy intensywnie poszukującym zatrudnienia.

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych w Anglii?

Zasiłek dla bezrobotnych w Anglii przyznawany jest osobom bezrobotnym bądź też osobom pracującym w tygodniu 16 lub mniej godzin. Osoby mogące się ubiegać o ten zasiłek powinny być w wieku między 18-tym a 65-tym rokiem życia. Osoby między 16-tym a 18-tym rokiem życia nie uzyskują z reguły zasiłku dla bezrobotnych, chyba że wystąpią wyjątkowe ku temu okoliczności (np. pogorszenie stosunków osoby młodej z rodziną, które prowadzą do znacznego jej ubóstwa). W razie zaistnienia nadzwyczajnej sytuacji osoby młode powinny skontaktować się z najbliższym biurem pośrednictwa pracy.

Rodzaje zasiłków dla bezrobotnych w Wielkiej Brytanii

W Anglii występują dwa rodzaje zasiłków dla bezrobotnych:
Udziałowy zasiłek dla bezrobotnych – czyli zasiłek oparty na składkach na społeczne ubezpieczenia. Wysokość zasiłku zależy od wysokości płaconych składek na ubezpieczenie społeczne w ciągu dwóch ostatnich lat podatkowych. Zasiłek ten jest wypłacany tylko przez 182 dni okresu poszukiwania pracy.
Dochodowy zasiłek dla bezrobotnych – ten rodzaj zasiłku dla bezrobotnych jest oparty na wysokości dochodu danej osoby. O ten zasiłek można ubiegać się w przypadku jeśli nie płaciło się składek na społeczne ubezpieczenie.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Tygodniowa kwota zasiłku udziałowego dla osób między 16-tym a 24-tym rokiem życia wynosi 51,85 funtów. Natomiast osoby powyżej 25-tego roku życia tygodniowo uzyskują 65,45 funtów.
Z kolei tygodniowa stawka zasiłku dochodowego uzależniona jest od dochodów oraz od indywidualnej sytuacji osoby.

1 person likes this post.

Skomentuj artykuł

Musisz być zalogowany aby komentować.