RSS Feed     Twitter     Facebook

Zasiłek chorobowy w Irlandii

Zasiłek chorobowy w Irlandii

Może otrzymać go osoba poniżej 66. roku życia, która opłaca odpowiednio długo składki na ubezpieczenie społeczne. Aby otrzymać zasiłek chorobowy, trzeba opłacać składki na ubezpieczenie społeczne (PRSI) przez co najmniej 104 tygodnie od czasu rozpoczęcia pracy. Osoba ubiegająca się o to świadczenie powinna opłacać lub mieć kredytowane składki na w/w ubezpieczenie przez 39 tygodni we […]

Rozłąkowe w Irlandii

Rozłąkowe w Irlandii

Jest to wspólne rozliczanie się z partnerem fiskalnym, poprzez wspólne złożenie zeznania rocznego do irlandzkiego urzędu skarbowego. W Irlandii można rozliczyć się samodzielnie lub z partnerem podatkowym, którym najczęściej jest współmałżonek. Dzięki takiemu rozliczeniu korzysta się z ulgi podatkowej i osoba o niskich dochodach lub w ogóle ich nie posiadająca może otrzymać z takiego rozliczenia […]

Bezrobotny w Irlandii

Bezrobotny w Irlandii

W przypadku utraty pracy, należy zgłosić się niezwłocznie do Biura Opieki Społecznej, gdzie możemy ubiegać się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych lub zapomogi. Zbyt późne zgłoszenie roszczeń może spowodować utratę prawa do wymienionych świadczeń. Do ich otrzymania uprawnione są osoby, które: – mieszkają na terenie Republiki Irlandii, – mają mniej niż 66 lat, a więcej […]

Podatki i ubezpieczenie społeczne w Irlandii

Podatki i ubezpieczenie społeczne w Irlandii

W Irlandii legalne zatrudnienie związane jest z obowiązkiem płacenia podatków. Potrącenia w dużym skrócie wynoszą 20%. Każdy pracownik również podlega ubezpieczeniu społecznemu. W Irlandii planując podjęcie stałej pracy warto tym zagadnieniom przyjrzeć się bliżej. System podatkowy Mieszkając w Irlandii i jednocześnie mając status rezydenta lub rezydenta zwyczajowego albo osoby zameldowanej na stałe podatnik podlega irlandzkiemu […]

Formalności przy zatrudnieniu w Irlandii

Formalności przy zatrudnieniu w Irlandii

Irlandia to kraj, który zachęca pięknym różnorakim krajobrazem, piwem, zamkami, muzyką, ale również i dobrymi zarobkami. Irlandia jest to jedno z pierwszych państw UE, które dla obywateli nowych państw członkowskich w pełni otworzyły swój rynek pracy. Oznacza to w praktyce, iż zniesienie obowiązku uzyskania pozwoleń na pracę, daje więcej możliwości. Jednak zanim podejmiemy decyzje o […]

Zasiłek jako świadczenie dla poszukujących pracę w Irlandii

Zasiłek jako świadczenie dla poszukujących pracę w Irlandii

Jeśli mieszkasz w Irlandii dowiedz się jakie społeczne świadczenia Ci przysługują i na jakich zasadach można starać się o nie. Świadczenia społeczne w Irlandii Dla bezrobotnych w Irlandii występują dwa rodzaje świadczeń, a mianowicie zasiłek dla bezrobotnych oraz zapomoga dla bezrobotnych. Aby ubiegać się o którekolwiek świadczenie trzeba być osoba zdolna do podjęcia pracy, a […]

Renta jako forma pomocy społecznej w Irlandii

Renta jako forma pomocy społecznej w Irlandii

Osobom, które mieszkają w Irlandii przysługują różne świadczenia socjalne. Dowiedz się jakie w Irlandii są zasady uzyskania renty. Renta inwalidzka w Irlandii Renta inwalidzka jest świadczeniem długotrwałym, która przysługuje osobom chorym i niezdolnym do pracy, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że ich stan jest nieodwracalny. Aby ubiegać się o rentę inwalidzką, trzeba opłacać składki PRSI (co najmniej […]

Prawa i obowiązki pracowników w Irlandii

Prawa i obowiązki pracowników w Irlandii

W Irlandii zarówno warunki pracy, jak i życia są lepsze od tych, do których w Polsce przywykliśmy. Osoba posiadająca stałą pracę, nawet w przypadku jeśli wykonuje niskopłatne zajęcie nie musi martwić się o to czy przysłowiowo „starczy jej do pierwszego”. W Irlandii zamin zdecydujemy się na pracę warto bliżej poznać warunki pracy. Be the first […]

Pomoc rodzinie w formie zasiłku w Irlandii

Pomoc rodzinie w formie zasiłku w Irlandii

Różnego rodzaju świadczenia społeczne przysługują osobom mieszkającym w Irlandii. Poza pomocą finansową dla bezrobotnych można się starać o zasiłek rodzinny, chorobowy czy inwalidzki. Zasiłek rodzinny w Irlandii Zasiłek rodzinny wypłacany jest rodzicom oraz opiekunom prawnym dzieci będących na ich utrzymaniu. Przysługuje on dzieciom poniżej 16-tego roku życia oraz młodzieży w wieku 16 – 18 lat, […]

Odszkodowania za wypadki i obrażenia ciała w Irlandii

Odszkodowania za wypadki i obrażenia ciała w Irlandii

Jeśli w wypadku, który nie zdarzył się z Twojej winy, doznałeś urazy podczas pracy, masz prawo do odszkodowania. Zgodnie z irlandzkim prawem, każdy pracownik ma prawo do bezpiecznego miejsca pracy. Istnieją przepisy chroniące pracowników przed wypadkami przy pracy oraz zapewniające odszkodowanie jeśli pracownik doznał urazu w wypadku przy pracy. Masz prawo do odszkodowania jeśli udowodnisz, […]