RSS Feed     Twitter     Facebook

Pomoc rodzinie w formie zasiłku w Irlandii

Rozmiar czcionki:
Pomoc rodzinie w formie zasiłku w Irlandii

Różnego rodzaju świadczenia społeczne przysługują osobom mieszkającym w Irlandii. Poza pomocą finansową dla bezrobotnych można się starać o zasiłek rodzinny, chorobowy czy inwalidzki.

Zasiłek rodzinny w Irlandii

Zasiłek rodzinny wypłacany jest rodzicom oraz opiekunom prawnym dzieci będących na ich utrzymaniu. Przysługuje on dzieciom poniżej 16-tego roku życia oraz młodzieży w wieku 16 – 18 lat, które kontynuują naukę w dziennym trybie. Pracujący w Irlandii obywatele Unii Europejskiej mają prawo pobierania zasiłku rodzinnego, nawet w przypadku jeśli rodzina osoby mieszka na stałe w innym kraju stosującym przepisy UE. Natomiast przeniesienie zasiłku rodzinnego do innego kraju, w przypadku zasiłku dla bezrobotnych, nie jest możliwe. O zasiłek rodzinny podanie należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka, przyjazdu do Irlandii na stałe bądź momentu, w którym dziecko zostało członkiem rodziny.

Zasiłek macierzyński dla kobiet w ciąży

W Irlandii zasiłek macierzyński jest świadczeniem, które przysługuje każdej kobiecie będącej na urlopie macierzyńskim. Wielkość tego zasiłku zależy przede wszystkim od wysokości zarobków kobiety. O zasiłek macierzyński należy złożyć podanie 6 tygodni przed pójściem na urlop lub 12 tygodni jeśli kobieta jest samozatrudniona. Warunkiem otrzymania zasiłku jest opłacanie składek PRSI w odpowiednim roku podatkowym. Zasiłek jest wypłacany bez przerwy przez 26 tygodni, natomiast w przypadku podjęcia przez kobietę podczas urlopu macierzyńskiego płatnej pracy, zasiłek zostanie wstrzymany.

Jeśli kobieta pobiera jednocześnie inne zasiłki, takie jak zasiłek dla rodzica samotnie wychowującego dzieci albo emerytura dla wdów, wtedy otrzymuje tylko 50% zasiłku macierzyńskiego.

Pozostałe zasiłki

Osoby mieszkające i przebywające w Irlandii mają prawo do innych świadczeń socjalnych. Możemy wyróżnić:
- Zasiłek inwalidzki – zasiłek ten przysługuje osobom, które są niezdolne do pracy przez co najmniej 1 rok. Osoby mogące ubiegać się o zasiłek inwalidzki powinny być w wieku pomiędzy 16-tym, a 66-tym rokiem życia oraz spełniać warunki stałego pobytu w Irlandii. Tak długo otrzymuje się zasiłek, jak jest on potrzebny.
- Zasiłek chorobowy – zasiłek ten otrzymują osoby, które są niezdolne do pracy z powodu choroby oraz mają nie więcej niż 66 lat. Starające się o ten zasiłek osoby powinny mieć opłacona odpowiednią ilość składek na ubezpieczenie społeczne.
- Zasiłek pogrzebowy – jest to świadczenie jednorazowo wypłacane osobie, która poniosła koszty pogrzebu. Wysokość takiego zasiłku wynosi 850 euro. W ciągu roku od momentu zgonu można się strać o zasiłek chorobowy.

Be the first to like.

Skomentuj artykuł

Musisz być zalogowany aby komentować.