RSS Feed     Twitter     Facebook

Zasiłek rodzinny w Norwegii

Zasiłek rodzinny w Norwegii

Zasiłek rodzinny przysługuje od miesiąca od urodzenia się dziecka lub od miesiąca po dacie Twojego przyjazdu z dzieckiem do Norwegii. Kobietom, które urodziły dziecko w Norwegii, po zarejestrowaniu się w norweskim Urzędzie Ewidencji Ludności, zasiłek rodzinny z zasady przyznawany jest automatycznie. Jeżeli opiekujesz się dzieckiem samotnie – możesz, po spełnieniu pewnych warunków, otrzymać zasiłek rodzinny […]

Odszkodowania z Norwegii

Odszkodowania z Norwegii

Każdego roku do Norwegii przybywa wiele osób, by mieszkać tam i pracować. Niestety, czasem dochodzi do wypadków przy pracy, można ulec wypadkowi komunikacyjnemu lub doznać urazów. Osoby, które spotka jedno z powyższych nieszczęść mogą skorzystać z prawa do odszkodowania ze strony firmy ubezpieczeniowej pracodawcy. Nasz portal pomaga uzyskać takie odszkodowania. Jakie warunki muszą być spełnione, […]

Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii

Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii

Jeśli godziny Twojej pracy ulegną redukcji o 50%, możesz być uprawniony do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych. W Norwegii dla uzyskania uprawnień do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych, musisz spełnić warunki ogólne oraz musisz być gotowy na przyjęcie wszelkich ofert pracy. Wymagany jest z zasady pobyt lub zamieszkanie w Norwegii. W urzędzie NAV w miejscu zamieszkania, musisz […]

Jak odzyskać podatek z Norwegii

Jak odzyskać podatek z Norwegii

Z Urzędem Skarbowym Polacy muszą rozliczyć się do 30 kwietnia. Jak zrobić to jeśli pracowaliśmy w Norwegii? Ile można odzyskać podatku? Osoby osiągające dochód w Norwegii muszą rozliczać się w norweskim Urzędzie Podatkowym, niezależnie od tego, czy pracodawca był firmą norweską czy polską. Zeznanie podatkowe należy złożyć nawet w sytuacji jeśli podatek dochodowy jest w […]

Formalności przy zatrudnieniu w Norwegii

Formalności przy zatrudnieniu w Norwegii

Norwegia to państwo bardzo dobrze rozwinięte gospodarczo, pomimo że jest to najrzadziej zaludnione, po Islandii, miejsce w Europie. Jest to kraj, który słynie z pięknych krajobrazów, a także z dobrych warunków pracy, wysokich zarobków i niskiego stopnia bezrobocia. Norweski rynek pracy stwarza wiele możliwości i jest bardzo atrakcyjny, dlatego też do Norwegii emigruje bardzo wiele […]

Zasiłek chorobowy w Norwegii

Zasiłek chorobowy w Norwegii

Główne warunki uzyskania prawa do zasiłku chorobowego – niezdolność do pracy z powodu naruszenia sprawności, które wyraźnie jest wynikiem choroby lub obrażenia, – przepracowane co najmniej cztery tygodnie w Norwegii, – utrata dochodów kwalifikujących do renty/emerytury z powodu niezdolności do pracy. Obowiązuje warunek, że podstawa zarobkowa rozliczenia zasiłku chorobowego musi wynosić co najmniej 50 procent […]

Bezpieczeństwo i higiena pracy w Norwegii

Bezpieczeństwo i higiena pracy w Norwegii

Pracownik jest odpowiedzialny za: – Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i instrukcji ustanowionych prawnie oraz istniejących w przedsiębiorstwie. – Tam, gdzie jest to konieczne, używanie wyposażenia ochronnego. – Poinformowanie rzecznika ds. BHP lub przełożonego jeśli zaobserwuje w środowisku pracy czynniki, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu. – Stawienie się w pracy w trzeźwym stanie i nie pod […]

Nieobecność w pracy z powodu choroby

Nieobecność w pracy z powodu choroby

Oświadczenie własne o niezdolności do pracy Do składania oświadczenia własnego masz prawo jako pracownik. Oznacza to, że pracodawcy nie musisz podłożyć zwolnienia lekarskiego, lecz sam zgłosić możesz niezdolność do pracy z powodu choroby. Oświadczenie własne z reguły stosować można na okres 3 dni kalendarzowych. Zwolnienie lekarskie musisz przedłożyć po upływie 3 dni. W ciągu 12 […]

Podatki w Norwegii

Podatki w Norwegii

System podatkowy Podejmując pracę w Norwegii należy posiadać kartę podatkową, którą musimy wykazać pracodawcy. Karta podatkowa ustala ile procent podatku zostanie potrącone nam z pensji. W przypadku gdy nie wykażemy takiej karty pracodawca musi potrącić nam z wynagrodzenia 50%. jednak w rozliczeniu rocznym otrzymamy zwrot tej kwoty. Rozróżnia się podatek bezpośredni i pośredni. W Norwegii […]

Prawa i obowiązki pracownika w Norwegii

Prawa i obowiązki pracownika w Norwegii

Umowa o pracę Jeśli pracujesz w Norwegii przysługuje Ci prawo do identycznych warunków pracy jak Norwegom. Kiedy zostaniesz zatrudniony na okres dłuższy niż jeden miesiąc, to najpóźniej w miesiąc po rozpoczęciu pracy powinna zostać zawarta pisemna umowa o pracę. Każdy pracownik ma prawo do umowy o pracę – gdy jest zatrudniony na okres tymczasowy, jak […]