RSS Feed     Twitter     Facebook

Podatki w Norwegii

Rozmiar czcionki:
Podatki w Norwegii

System podatkowy

Podejmując pracę w Norwegii należy posiadać kartę podatkową, którą musimy wykazać pracodawcy. Karta podatkowa ustala ile procent podatku zostanie potrącone nam z pensji. W przypadku gdy nie wykażemy takiej karty pracodawca musi potrącić nam z wynagrodzenia 50%. jednak w rozliczeniu rocznym otrzymamy zwrot tej kwoty.

Rozróżnia się podatek bezpośredni i pośredni.

W Norwegii podatków bezpośrednich są dwa rodzaje: podatek od dochodu (progresywny) płacony jako procent od uzyskanego dochodu i „podatek od luksusu” płacony od wartości posiadanych rzeczy (depozytów) tj. dom, lokaty bankowe, itp. Osoby pracujące w Norwegii muszą złożyć zeznanie podatkowe do Urzędu Podatkowego, który jest podany na zeznaniu podatkowym, najpóźniej do 30 kwietnia w roku następnym po roku obrachunkowym. Roczne rozliczenie podatkowe otrzymuje się albo w czerwcu, albo dopiero w październiku.

Najbardziej powszechnym podatkiem pośrednim jest VAT, który w większości nakładany jest na sprzedaż produktów i usług na każdym etapie produkcji bądź dystrybucji na produkty importowane oraz w obrębie kraju. Na terytorium Norwegii każda osoba zaangażowana w działalność usługową bądź handlową jest zobowiązana do zarejestrowania się oraz odprowadzania podatku VAT od sprzedanych usług i towarów. Minimalna stawka VAT od ceny netto wynosi 8%, a maksymalna 25%.

Odcinek wypłaty

W momencie otrzymania od pracodawcy wynagrodzenia powinieneś również otrzymać odcinek wypłaty (pokwitowanie) pokazujący Twoje wynagrodzenie brutto oraz odciągnięty podatek. Odcinek wypłaty należy zachować, gdyż jest to dokumentacja przez Ciebie zapłaconego podatku.

Obowiązek płacenia podatku

Według norweskich zasad osoby posiadające status rezydenta objęte są obowiązkiem podatkowym od całego swojego majątku i całości swojego dochodu. Status rezydenta otrzymujesz, jeśli na terenie Norwegii przebywasz w ciągu 12 miesięcy więcej niż 183 dni lub w ciągu 36 miesięcy więcej niż 270 dni.

Osoby, które na terenie Norwegii nie przebywają na tyle długo, by można było je uznać za rezydentów na mocy ustawy podatkowej, są objęte mimo to obowiązkiem podatkowym od wynagrodzenia oraz dochodu pochodzącego z działalności gospodarczej.

W Norwegii obowiązek płacenia podatku może być ograniczony przez umowę podatkową pomiędzy Norwegią a Twoim krajem rodzinnym. Należy pamiętać, że jeśli w Norwegii jesteś wynajęty przez norweskiego pracodawcę lub pracujesz dla norweskiego pracodawcy to całe Twoje wynagrodzenie jest objęte obowiązkiem podatkowym.

Be the first to like.

Skomentuj artykuł

Musisz być zalogowany aby komentować.