RSS Feed     Twitter     Facebook

Zasiłek chorobowy w Norwegii

Rozmiar czcionki:
Zasiłek chorobowy w Norwegii

Główne warunki uzyskania prawa do zasiłku chorobowego

- niezdolność do pracy z powodu naruszenia sprawności, które wyraźnie jest wynikiem choroby lub obrażenia,
- przepracowane co najmniej cztery tygodnie w Norwegii,
- utrata dochodów kwalifikujących do renty/emerytury z powodu niezdolności do pracy.

Obowiązuje warunek, że podstawa zarobkowa rozliczenia zasiłku chorobowego musi wynosić co najmniej 50 procent kwoty bazowej ubezpieczeń społecznych (G) (Na dzień 01.01.2009 ½ G = NOK 35.128).

Jak złożyć wniosek o zasiłek chorobowy podczas pobytu w Norwegii?

Aby otrzymać prawo do zasiłku chorobowego, należy za pomocą zaświadczenia lekarskiego/zwolnienia lekarskiego, udokumentować swoją niezdolność do pracy.

Część zwolnienia lekarskiego, stanowiąca równocześnie wniosek o zasiłek chorobowy, musi zostać przesłana pracodawcy, który jest odpowiedzialny za wypłatę zasiłku chorobowego za pierwsze 16 dni kalendarzowych nieobecności chorobowej pracownika. Jest to tzw. okres pracodawcy.

Po upływie okresu pracodawcy, dalszy zasiłek chorobowy wypłacany jest przez NAV.

Wniosek o zasiłek chorobowy należy przesłać do biura NAV w miejscu pobytu w Norwegii. Pracodawca ma obowiązek przesłać do NAV informacje o wynagrodzeniu i stosunku pracy pracownika.

Osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą nie mają prawa do zasiłku chorobowego za pierwsze 16 dni nieobecności w pracy z powodu choroby. NAV wypłaca zasiłek chorobowy od 17-go dnia nieobecności chorobowej.

Wysokość zasiłku chorobowego

Podstawę rozliczenia zasiłku chorobowego ustala się przede wszystkim na podstawie dochodów za ostatnie cztery tygodnie przed datą rozpoczęcia niezdolności do pracy zgodnie ze zwolnieniem lekarskim – w przeliczeniu na dochód roczny.

Jak wynika z regulacji obowiązujących w EOG, tylko dochód zarobiony w Norwegii (kraju właściwym) można przyjąć za podstawę rozliczenia zasiłku. “Właściwe władze” to władze odpowiedzialne za dany system ubezpieczeń społecznych.

Podstawa rozliczenia zasiłku chorobowego nie może przekraczać sześciokrotnej sumy kwoty bazowej G (Na dzień 01.01.2009 suma 6G = NOK 421 536).

Przy częściowym zwolnieniu chorobowym wysokość zasiłku chorobowego odpowiada stopniowi niezdolności do pracy. Zasiłek chorobowy może być regulowany odpowiednio od 100 procent do 20 procent.

Jak długo można otrzymywać zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy wypłaca się przez okres tylko DO jednego roku.

Zasiłek chorobowy wypłacony z innego kraju EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) przed podjęciem przez daną osobę pracy w Norwegii, w przypadku tego samego zachorowania, może zostać wliczony do łącznego okresu zasiłku chorobowego.

Kiedy jest wypłacany zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy z NAV jest wypłacany pod koniec miesiąca.

2 people like this post.

Skomentuj artykuł

Musisz być zalogowany aby komentować.