RSS Feed     Twitter     Facebook

Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii

Rozmiar czcionki:
Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii

Jeśli godziny Twojej pracy ulegną redukcji o 50%, możesz być uprawniony do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych. W Norwegii dla uzyskania uprawnień do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych, musisz spełnić warunki ogólne oraz musisz być gotowy na przyjęcie wszelkich ofert pracy. Wymagany jest z zasady pobyt lub zamieszkanie w Norwegii.
W urzędzie NAV w miejscu zamieszkania, musisz najpierw się zarejestrować jako poszukujący prace, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych. Po zarejestrowaniu się należy wypełnić odpowiedni formularz uprawniający do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych. Z reguły do zasiłku dla bezrobotnych nie są uprawnieni uczniowie i studenci.

Gdy godziny Twojej pracy zredukowane zostaną o minimum 40% w następstwie zawieszenia obowiązków stron możesz być uprawniony do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych. W okresie zawieszenia obowiązków stron jako pracownik przygraniczny, możesz przebywać w kraju zamieszkania jednocześnie otrzymując z Norwegii zasiłek dla bezrobotnych. Za przygranicznego pracownika, uznaje się osobę która pracuje w innym kraju niż kraj stałego zamieszkania oraz podróżuje pomiędzy krajem stałego zamieszkania a krajem pracy przynajmniej raz w tygodniu.

Nabyte w innym kraju EOG uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych, w Norwegii mogą zostać zaliczone na podstawie wydanego przez kraj, w którym wcześniej pracowałeś formularza E301. Wymaga to spełnienia wszystkich warunków dotyczących zaliczania uprawnień. W Norwegii wymagane jest zatrudnienie w okresie co najmniej 8 tygodni w pełnym wymiarze godzin. Od przybycia do Norwegii praca musi zostać podjęta w terminie 12 tygodni i zostać zakończona w okresie 12 tygodni.

Podczas poszukiwania pracy w innych krajach EOG na okres do 3 miesięcy z Norwegii możesz zachować zasiłek dla bezrobotnych przy spełnieniu pewnych warunków. Należy w tym celu złożyć pisemne podanie o wydanie E303 czyli zaświadczenia dla bezrobotnych w Norwegii o zachowaniu uprawnień do świadczeń, podczas pobytu w kraju w którym szukasz zatrudnienia.

Jeśli w Norwegii poszukujesz pracy, równocześnie otrzymując zasiłek dla bezrobotnych z jakiegoś innego kraju EOG, musisz przedłożyć wydane przez kraj wypłacający zasiłek zaświadczenie E303. Bezpośrednio po przyjeździe do Norwegii musisz się zarejestrować jako osoba poszukująca pracę i dostosować się do norweskich reguł rejestracji dla poszukujących pracę w NAV, tj. Musisz co 14 dni składać osobiście kartę rejestracyjną w swoim urzędzie lokalnym NAV.

Obywateli Rumunii i Bułgarii obowiązują nadal regulacje przejściowe, tj. ograniczenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych oraz swobody przepływu osób.

Be the first to like.

Skomentuj artykuł

Musisz być zalogowany aby komentować.