RSS Feed     Twitter     Facebook

Niemcy – zasiłek rodzinny Kindergeld

Niemcy – zasiłek rodzinny Kindergeld

Polacy zatrudnieni w Niemczech mogą otrzymywać zasiłek rodzinny Kindergeld. Jest to świadczenie niemieckie, które może pobierać niemal każda osoba mająca dzieci, bez ograniczeń zarobkowych przypadających na rodzica. Średnio zyskamy dzięki temu 184-215 euro na miesiąc na jedno dziecko. Be the first to like. Like Unlike

Zagraniczne zasiłki dla polskich pracowników

Zagraniczne zasiłki dla polskich pracowników

Holandia – zasiłek zdrowotny Zorgtoeslag Niemal każdy Polak pracujący w Holandii może uzyskać nawet 828 euro rocznie dodatkowego wsparcia dzięki Zorgtoeslag. Zorgtoeslag jest to zasiłek zdrowotny. Świadczenie można otrzymywać za bieżący okres każdego miesiąca. Istnieje też możliwość pozyskania zasiłku za jeden rok wstecz. Wówczas wypłatę otrzymamy jednorazowo. Be the first to like. Like Unlike

Zwrot podatku za granicą

Zwrot podatku za granicą

ZWROT PODATKU ZA PRACĘ NA TERENIE HOLANDII Osoby legalnie pracujące w Holandii mają potrącane z wypłat zaliczki na podatek dochodowy. W momencie, kiedy rok podatkowy kończy się, pracownik ma możliwość ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku. Czy rozliczenie z holenderskim Urzędem Skarbowym jest konieczne? Pracownicy zatrudnieni na terenie Holandii, nie mają obowiązku rozliczania się. Jest […]

Rodzaje kart podatkowych w Holandii

Rodzaje kart podatkowych w Holandii

Karta podatkowa powinna zawierać zestawienie ile dana osoba uzyskała dochodu w czasie zatrudnienia u danego pracodawcy. Oprócz danych osobowych osoby pracującej powinny znaleźć się również dane pracodawcy, a ponadto: Loon, loonbelasting/volksverzekeringen Ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen Loonheffingskorting Verrekende arbeidskorting Levensloopverlofkorting itp. Po otrzymaniu karty podatkowej, należy sprawdzić czy Twoje dane i BSN numer (czyli dawny sofi numer) […]

Dodatki możliwe do uzyskania na terenie Holandii

Dodatki możliwe do uzyskania na terenie Holandii

Osoby pracujące w Holandii mogą otrzymać różne dodatki, również osoby pracujące czasowo. Najbardziej popularne dodatki to: dodatek mieszkaniowy – huurtoeslag, dodatek zdrowotnych – zorgtoeslag, dodatek na dziecko/dzieci – kindgebonden budget i wiele innych. Aby otrzymać dodatek należy najpierw sprawdzić czy faktycznie przysługuje nam dany dodatek. Obliczyć można na podstawie karty podatkowe (jaaropgave) lub odcinka wypłaty […]

Rodzaje formularzy rozliczeniowych w Holandii

Rodzaje formularzy rozliczeniowych w Holandii

Zazwyczaj zeznanie podatkowe w Holandii przesyłane jest drogą elektroniczną. Jednak czasami zeznanie podatkowe musi być wysłane w formie tzw. papierowej, czyli przy użyciu formularza rozliczeniowego. Dla przykładu można podać, iż osoba która przyjechała do Holandii i zameldowana jest na pobyt stały, musi rozliczyć się na formularzu M. Podobna jest sytuacja, jeżeli dana osoba przeniesie się […]

Opgaaf Wereldinkomen- formularz informujący o wysokości uzyskanych dochodów

Opgaaf Wereldinkomen- formularz informujący o wysokości uzyskanych dochodów

Opgaaf Wereldinkomen Co to za dokument? Holenderski Urząd Podatkowy czasami wysyła do podatnika dokument o nazwie Opgaaf Wereldinkomen, czyli krótko mówiąc formularz do złożenia informacji odnośnie dochodów uzyskanych w Holandii oraz innych krajach za dany rok podatkowy. Jest to dokument wydany imiennie na każdą osobę i wyznaczony jest termin dokonania czynności. Formularz ten można samemu […]

Jaaropgave- Karta podatkowa w Holandii

Jaaropgave- Karta podatkowa w Holandii

Jaaropgave, to holenderska karta podatkowa, którą popularnie nazywamy “jarograf”. Kartę podatkową każdy pracodawca wydaje po zakończeniu roku, a więc najdalej do około 15 marca każdego roku. Niektóre osoby otrzymają pismo z urzędu podatkowego o obowiązkowym rozliczeniu swojego podatku i wówczas ten dokument będzie bardzo potrzebny. Oceny zwrotu podatku można również dokonać na podstawie odcinka wypłaty, […]

Dwangbevel- pismo kierowane do osób zalegających z płatnościami do urzędu skarbowego w Holandii

Dwangbevel- pismo kierowane do osób zalegających z płatnościami do urzędu skarbowego w Holandii

Holenderski Urząd Podatkowy czasami wysyła pismo o nazwie: Dwangbevel In naam der Koningin Afschrift Pismo to jest adresowane do osoby, która ma zaległości płacowe wobec holenderskiego urzędu. Czasami zdarza, że dana osoba nie reaguje na wezwania z urzędu podatkowego dotyczące zapłaty np. nadpłaty dodatku, podatku itp. Np. jeżeli holenderski urząd podatkowy (Belastingdienst) wysyła informację o […]

Numer DigiD- numer identyfikacyjny w Holandii

Numer DigiD- numer identyfikacyjny w Holandii

DigiD (czytaj: dichidej) Digitale Identiteit, to nic innego jak Twój numer identyfikacyjny za pomocą którego można dokonać wszystkich czynności administracyjnych w Holandii. DigiD funkcjonuje w Holandii od 2006 r. Za pomocą DigiD można dokonać rozliczenia podatkowego, otrzymać zasiłek rodzinny, dodatki itp. przesłać informacje do danego holenderskiego urzędu i wiele innych możliwości. Numer DigiD należy zamówić […]