RSS Feed     Twitter     Facebook

Rodzaje formularzy rozliczeniowych w Holandii

Rodzaje formularzy rozliczeniowych w Holandii

Zazwyczaj zeznanie podatkowe w Holandii przesyłane jest drogą elektroniczną. Jednak czasami zeznanie podatkowe musi być wysłane w formie tzw. papierowej, czyli przy użyciu formularza rozliczeniowego. Dla przykładu można podać, iż osoba która przyjechała do Holandii i zameldowana jest na pobyt stały, musi rozliczyć się na formularzu M. Podobna jest sytuacja, jeżeli dana osoba przeniesie się […]