RSS Feed     Twitter     Facebook

Renta jako forma pomocy społecznej w Irlandii

Renta jako forma pomocy społecznej w Irlandii

Osobom, które mieszkają w Irlandii przysługują różne świadczenia socjalne. Dowiedz się jakie w Irlandii są zasady uzyskania renty. Renta inwalidzka w Irlandii Renta inwalidzka jest świadczeniem długotrwałym, która przysługuje osobom chorym i niezdolnym do pracy, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że ich stan jest nieodwracalny. Aby ubiegać się o rentę inwalidzką, trzeba opłacać składki PRSI (co najmniej […]

Nieobecność w pracy z powodu choroby

Nieobecność w pracy z powodu choroby

Oświadczenie własne o niezdolności do pracy Do składania oświadczenia własnego masz prawo jako pracownik. Oznacza to, że pracodawcy nie musisz podłożyć zwolnienia lekarskiego, lecz sam zgłosić możesz niezdolność do pracy z powodu choroby. Oświadczenie własne z reguły stosować można na okres 3 dni kalendarzowych. Zwolnienie lekarskie musisz przedłożyć po upływie 3 dni. W ciągu 12 […]