RSS Feed     Twitter     Facebook

Bezrobotny w Irlandii

Bezrobotny w Irlandii

W przypadku utraty pracy, należy zgłosić się niezwłocznie do Biura Opieki Społecznej, gdzie możemy ubiegać się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych lub zapomogi. Zbyt późne zgłoszenie roszczeń może spowodować utratę prawa do wymienionych świadczeń. Do ich otrzymania uprawnione są osoby, które: – mieszkają na terenie Republiki Irlandii, – mają mniej niż 66 lat, a więcej […]

Zasiłek chorobowy w Holandii

Zasiłek chorobowy w Holandii

Zasiłek chorobowy w Holandii może otrzymać pracownik zatrudniony na stałe lub pracownik tymczasowy. Prawo do zasiłku chorobowego nabywa osoba, która jest zatrudniona (lub była zatrudniona w ostatnim czasie) i ma poniżej 65 lat. Komu należy się zasiłek? Prawo do zasiłku chorobowego ma m.in. – pracownik tymczasowy bez stałej umowy z agencją pracy, – pracownik tymczasowy […]