RSS Feed     Twitter     Facebook

Renta jako forma pomocy społecznej w Irlandii

Renta jako forma pomocy społecznej w Irlandii

Osobom, które mieszkają w Irlandii przysługują różne świadczenia socjalne. Dowiedz się jakie w Irlandii są zasady uzyskania renty. Renta inwalidzka w Irlandii Renta inwalidzka jest świadczeniem długotrwałym, która przysługuje osobom chorym i niezdolnym do pracy, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że ich stan jest nieodwracalny. Aby ubiegać się o rentę inwalidzką, trzeba opłacać składki PRSI (co najmniej […]