RSS Feed     Twitter     Facebook

Wysokość i warunki przyznania renty w Anglii

Wysokość i warunki przyznania renty w Anglii

Jeśli pracujesz w Anglii dowiedz się czy przysługuje Ci renta na wypadek choroby zawodowej lub w razie wypadku przy pracy. Kto jest uprawniony do renty w Anglii Osoby, które podczas wykonywania pracy w Anglii uległy wypadkowi mają prawo ubiegać się o tzw. rentę wypadkową. Z kolei osobom, które uległy chorobie albo doznały uszczerbku na zdrowiu […]

Renta jako forma pomocy społecznej w Irlandii

Renta jako forma pomocy społecznej w Irlandii

Osobom, które mieszkają w Irlandii przysługują różne świadczenia socjalne. Dowiedz się jakie w Irlandii są zasady uzyskania renty. Renta inwalidzka w Irlandii Renta inwalidzka jest świadczeniem długotrwałym, która przysługuje osobom chorym i niezdolnym do pracy, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że ich stan jest nieodwracalny. Aby ubiegać się o rentę inwalidzką, trzeba opłacać składki PRSI (co najmniej […]