RSS Feed     Twitter     Facebook

Wysokość i warunki przyznania renty w Anglii

Wysokość i warunki przyznania renty w Anglii

Jeśli pracujesz w Anglii dowiedz się czy przysługuje Ci renta na wypadek choroby zawodowej lub w razie wypadku przy pracy. Kto jest uprawniony do renty w Anglii Osoby, które podczas wykonywania pracy w Anglii uległy wypadkowi mają prawo ubiegać się o tzw. rentę wypadkową. Z kolei osobom, które uległy chorobie albo doznały uszczerbku na zdrowiu […]