RSS Feed     Twitter     Facebook

Podatki i ubezpieczenie społeczne w Irlandii

Podatki i ubezpieczenie społeczne w Irlandii

W Irlandii legalne zatrudnienie związane jest z obowiązkiem płacenia podatków. Potrącenia w dużym skrócie wynoszą 20%. Każdy pracownik również podlega ubezpieczeniu społecznemu. W Irlandii planując podjęcie stałej pracy warto tym zagadnieniom przyjrzeć się bliżej. System podatkowy Mieszkając w Irlandii i jednocześnie mając status rezydenta lub rezydenta zwyczajowego albo osoby zameldowanej na stałe podatnik podlega irlandzkiemu […]

Podatki w Norwegii

Podatki w Norwegii

System podatkowy Podejmując pracę w Norwegii należy posiadać kartę podatkową, którą musimy wykazać pracodawcy. Karta podatkowa ustala ile procent podatku zostanie potrącone nam z pensji. W przypadku gdy nie wykażemy takiej karty pracodawca musi potrącić nam z wynagrodzenia 50%. jednak w rozliczeniu rocznym otrzymamy zwrot tej kwoty. Rozróżnia się podatek bezpośredni i pośredni. W Norwegii […]