RSS Feed     Twitter     Facebook

Zasiłek dla bezrobotnych w Holandii

Zasiłek dla bezrobotnych w Holandii

Jeśli straciłeś pracę, a nie dojeżdżałeś co tydzień lub częściej ze stałego miejsca zamieszkania w Polsce do pracy w Holandii, możesz ubiegać się w Holandii o zasiłek dla bezrobotnych (tzw. WW), który przyznaje UWV. Warunkiem koniecznym jest pozostanie w Holandii i aktywne poszukiwanie pracy. Zasiłek dla bezrobotnych jest przyznawany przez UWV. Przysługuje on każdemu kto […]

Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii

Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii

Jeśli godziny Twojej pracy ulegną redukcji o 50%, możesz być uprawniony do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych. W Norwegii dla uzyskania uprawnień do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych, musisz spełnić warunki ogólne oraz musisz być gotowy na przyjęcie wszelkich ofert pracy. Wymagany jest z zasady pobyt lub zamieszkanie w Norwegii. W urzędzie NAV w miejscu zamieszkania, musisz […]

Pomoc rodzinie w formie zasiłku w Irlandii

Pomoc rodzinie w formie zasiłku w Irlandii

Różnego rodzaju świadczenia społeczne przysługują osobom mieszkającym w Irlandii. Poza pomocą finansową dla bezrobotnych można się starać o zasiłek rodzinny, chorobowy czy inwalidzki. Zasiłek rodzinny w Irlandii Zasiłek rodzinny wypłacany jest rodzicom oraz opiekunom prawnym dzieci będących na ich utrzymaniu. Przysługuje on dzieciom poniżej 16-tego roku życia oraz młodzieży w wieku 16 – 18 lat, […]