RSS Feed     Twitter     Facebook

Odszkodowania z Norwegii

Odszkodowania z Norwegii

Każdego roku do Norwegii przybywa wiele osób, by mieszkać tam i pracować. Niestety, czasem dochodzi do wypadków przy pracy, można ulec wypadkowi komunikacyjnemu lub doznać urazów. Osoby, które spotka jedno z powyższych nieszczęść mogą skorzystać z prawa do odszkodowania ze strony firmy ubezpieczeniowej pracodawcy. Nasz portal pomaga uzyskać takie odszkodowania. Jakie warunki muszą być spełnione, […]

Bezpieczeństwo i higiena pracy w Norwegii

Bezpieczeństwo i higiena pracy w Norwegii

Pracownik jest odpowiedzialny za: – Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i instrukcji ustanowionych prawnie oraz istniejących w przedsiębiorstwie. – Tam, gdzie jest to konieczne, używanie wyposażenia ochronnego. – Poinformowanie rzecznika ds. BHP lub przełożonego jeśli zaobserwuje w środowisku pracy czynniki, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu. – Stawienie się w pracy w trzeźwym stanie i nie pod […]