RSS Feed     Twitter     Facebook

Bezrobotny w Irlandii

Bezrobotny w Irlandii

W przypadku utraty pracy, należy zgłosić się niezwłocznie do Biura Opieki Społecznej, gdzie możemy ubiegać się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych lub zapomogi. Zbyt późne zgłoszenie roszczeń może spowodować utratę prawa do wymienionych świadczeń. Do ich otrzymania uprawnione są osoby, które: – mieszkają na terenie Republiki Irlandii, – mają mniej niż 66 lat, a więcej […]

Zasiłek jako świadczenie dla poszukujących pracę w Irlandii

Zasiłek jako świadczenie dla poszukujących pracę w Irlandii

Jeśli mieszkasz w Irlandii dowiedz się jakie społeczne świadczenia Ci przysługują i na jakich zasadach można starać się o nie. Świadczenia społeczne w Irlandii Dla bezrobotnych w Irlandii występują dwa rodzaje świadczeń, a mianowicie zasiłek dla bezrobotnych oraz zapomoga dla bezrobotnych. Aby ubiegać się o którekolwiek świadczenie trzeba być osoba zdolna do podjęcia pracy, a […]