RSS Feed     Twitter     Facebook

Zasiłek dla bezrobotnych w Holandii

Zasiłek dla bezrobotnych w Holandii

Jeśli straciłeś pracę, a nie dojeżdżałeś co tydzień lub częściej ze stałego miejsca zamieszkania w Polsce do pracy w Holandii, możesz ubiegać się w Holandii o zasiłek dla bezrobotnych (tzw. WW), który przyznaje UWV. Warunkiem koniecznym jest pozostanie w Holandii i aktywne poszukiwanie pracy. Zasiłek dla bezrobotnych jest przyznawany przez UWV. Przysługuje on każdemu kto […]

Warunki przyznania zasiłku dla bezrobotnych w Anglii

Warunki przyznania zasiłku dla bezrobotnych w Anglii

Zasiłek dla bezrobotnych w Anglii przyznawany jest osobom zdolnym do pracy intensywnie poszukującym zatrudnienia. Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych w Anglii? Zasiłek dla bezrobotnych w Anglii przyznawany jest osobom bezrobotnym bądź też osobom pracującym w tygodniu 16 lub mniej godzin. Osoby mogące się ubiegać o ten zasiłek powinny być w wieku między 18-tym a 65-tym […]

Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii

Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii

Jeśli godziny Twojej pracy ulegną redukcji o 50%, możesz być uprawniony do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych. W Norwegii dla uzyskania uprawnień do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych, musisz spełnić warunki ogólne oraz musisz być gotowy na przyjęcie wszelkich ofert pracy. Wymagany jest z zasady pobyt lub zamieszkanie w Norwegii. W urzędzie NAV w miejscu zamieszkania, musisz […]

Bezrobotny w Irlandii

Bezrobotny w Irlandii

W przypadku utraty pracy, należy zgłosić się niezwłocznie do Biura Opieki Społecznej, gdzie możemy ubiegać się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych lub zapomogi. Zbyt późne zgłoszenie roszczeń może spowodować utratę prawa do wymienionych świadczeń. Do ich otrzymania uprawnione są osoby, które: – mieszkają na terenie Republiki Irlandii, – mają mniej niż 66 lat, a więcej […]

Zasiłek jako świadczenie dla poszukujących pracę w Irlandii

Zasiłek jako świadczenie dla poszukujących pracę w Irlandii

Jeśli mieszkasz w Irlandii dowiedz się jakie społeczne świadczenia Ci przysługują i na jakich zasadach można starać się o nie. Świadczenia społeczne w Irlandii Dla bezrobotnych w Irlandii występują dwa rodzaje świadczeń, a mianowicie zasiłek dla bezrobotnych oraz zapomoga dla bezrobotnych. Aby ubiegać się o którekolwiek świadczenie trzeba być osoba zdolna do podjęcia pracy, a […]