Wysokość i warunki przyznania renty w Anglii

Wysokość i warunki przyznania renty w Anglii

Jeśli pracujesz w Anglii dowiedz się czy przysługuje Ci renta na wypadek choroby zawodowej lub w razie wypadku przy pracy.
Kto jest uprawniony do renty w Anglii

Osoby, które podczas wykonywania pracy w Anglii uległy wypadkowi mają prawo ubiegać się o tzw. rentę wypadkową. Z kolei osobom, które uległy chorobie albo doznały uszczerbku na zdrowiu wywołanego przez pracę zawodową, przysługuje tzw. renta chorobowa. Osoby samozatrudnione niestety nie mogą ubiegać się o rentę chorobową lub wypadkową.

Renta wypadkowa w Anglii

Osoby, które podczas pracy wykonywanej w Anglii uległy wypadkowi, mogą ubiegać się o rentę wypadkową. Jej wysokość zależy od wieku osoby poszkodowanej oraz stopnia jej niepełnosprawności (ten stopień lekarze określają w procentach od 0 do 100).

W Anglii tygodniowe stawki renty wypadkowej dla osób powyżej 18-tego roku życia to:
– stopień niepełnosprawności 100% to 704.29 PLN (145.80 GBP),
– stopień niepełnosprawności 80% to 563.43 PLN (116.64 GBP),
– stopień niepełnosprawności 50% to 352.14 PLN (72.90 GBP),
– stopień niepełnosprawności 20% to 140.86 PLN (29.16 GBP).

W Anglii tygodniowe stawki renty wypadkowej dla osób poniżej 18-tego roku życia (nie mających innych osób na utrzymaniu) to:
– stopień niepełnosprawności 100% to 431.60 PLN (89.35 GBP),
– stopień niepełnosprawności 80% to 345.28 PLN (71.48 GBP),
– stopień niepełnosprawności 50% to 215.82 PLN (44.68 GBP),
– stopień niepełnosprawności 20% to 86.32 PLN (17.87 GBP).

Jeśli osoba potrzebuje całodniowej opieki i stopień jej niepełnosprawności oceniony jest na 100% przyznana może być stała renta opiekuńcza.

Renta chorobowa w Anglii

Osoby, które odniosły uszczerbek na zdrowiu czy też uległy chorobie wskutek wykonywanej pracy mogą ubiegać się o rentę chorobową. Jest lista zawierająca 70 chorób, które spowodowane mogę być przez pracę w określonych warunkach. Do tych chorób należą m. in.: astma, pylica płuc, głuchota, choroby związane z pracą przy azbeście. Wysokość renty chorobowej, podobnie jak w przypadku renty wypadkowej, zależy od stopnia choroby, wieku osoby bądź wyrażonego w procentach uszczerbku na zdrowiu. Wysokość renty chorobowej jest identycznie taka sama jak stawki renty wypadkowej, czyli jeśli stopień ciężkości choroby jest oceniony na 100% osoba mająca powyżej 18-tego roku życia otrzyma 704.29 PLN, itd.).

Renta inwalidzka z tytułu niezdolności do pracy

W sytuacji, gdy osoba przez okres 12 miesięcy pozostaje niezdolna do pracy może ubiegać się o rentę inwalidzką. Warunkiem jej przyznania jest oczywiście opłacanie w Wielkiej Brytanii składki na ubezpieczenie społeczne. Warto zauważyć, że osoby w wieku emerytalnym nie mogą ubiegać się o tę rentę. Niepełnosprawne osoby mogą też starać się o specjalny zasiłek. Wysokość zasiłku uzależniona jest przede wszystkim od stopnia niepełnosprawności danej osoby (np. czy osoba ma jedynie problem z poruszaniem się, czy osoba potrzebuje całkowitej opieki, itp.).

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *