Dwangbevel- pismo kierowane do osób zalegających z płatnościami do urzędu skarbowego w Holandii

Dwangbevel- pismo kierowane do osób zalegających z płatnościami do urzędu skarbowego w Holandii

Holenderski Urząd Podatkowy czasami wysyła pismo o nazwie: Dwangbevel
In naam der Koningin
Afschrift

Pismo to jest adresowane do osoby, która ma zaległości płacowe wobec holenderskiego urzędu.

Czasami zdarza, że dana osoba nie reaguje na wezwania z urzędu podatkowego dotyczące zapłaty np. nadpłaty dodatku, podatku itp.
Np. jeżeli holenderski urząd podatkowy (Belastingdienst) wysyła informację o tym, iż w określonym terminie należy dokonać zwrotu nadpłaconych pieniędzy, a dana osoba nie reaguje na to pismo, wówczas przesyła kolejne przypomnienie o zaległych płatnosci. Brak reakcji na pisma z urzędu podatkowego powoduje iż urząd wysyła pismo z nakazem płatniczym w imieniu holenderskiej królowej.
Po otrzymaniu tego pisma, w trybie natychmiastowym należy uregulować zaległą płatność.
Oprócz zaleglek kwoty należy uregulować odsetki oraz zapłacić dodatkowo za czynności firmie, która zajmuje się ściąganiem należności.

Przykład
Pan Jan otrzymał wezwanie do zapłaty na kwotę łączna 368 euro. Jednak nie reagował na dalsze wezwania płatnicze z urzędu. Urząd wydał nakaz płatniczy w imieniu holenderskiej królowej, a więc Dwangbevel i kwota do zapłaty wynosi następująco:

– 368 euro, kwota, którą winien wpłacić do urzędu
– 6 euro, to odsetki za zwłokę
– 56 euro, to opłata dla firmy ściągającej zadłużenia
Do zapłaty łączna suma : 430 euro.

A co może się stać jeżeli tej kwoty nie zwrócimy?

W trakcie kontroli drogowej, legitymowania, przekraczania granicy itp. osoba zadłużona może być zatrzymana i osadzona do aresztu.
Ponadto od 01.12.2008 r. biuro ściągające zadłużenie może przyjść do mieszkania zadłużonej osoby oraz zarekwirować wyposażenie mieszkania, które będzie stanowiło zabezpieczenie przedmiotowej kwoty.

Już nie mieszkam i nie pracuję w Holandii. Czy muszę uregulować płatności?

Tak, gdyż w chwili obecnej biura windykacyjne, komornicze współpracują ze sobą i zaległa płatność zostanie ściągnięta przez daną firmę.

Zalecenie

Wskazane jest, aby nie dopuszczać do faktu otrzymania nakazu wezwania płatniczego.
Po otrzymaniu pisma z urzędu, należy uregulować zaległość lub też napisać odwołanie od tego pisma, w którym żądany jest zwrot danej kwoty. Można również odwołać się od decyzji urzędu wysyłając stosowne wytłumaczenie zaistniałej sytuacji, ale tylko w niektórych przypadkach.

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *