Jak odzyskać odszkodowanie po wypadku w Holandii

Jak odzyskać odszkodowanie po wypadku w Holandii

Jeżeli uległeś wypadkowi drogowemu, miałeś wypadek przy pracy w Holandii i odniosłeś szkodę, masz prawo do odszkodowania. Prawo do rekompensaty przysługuje tym poszkodowanym, którzy ulegli wypadkowi nie z własnej winy. Dotyczy to zarówno poszkodowanych w wypadkach drogowych (pasażerów, motocyklistów, kierowców pojazdów poszkodowanych, pieszych, rowerzystów) jak również pracowników zatrudnionych w Holandii.
Oferujemy pomoc w dochodzeniu roszczeń dla osób, które doznały obrażeń fizycznych i szkód materialnych w wypadkach i kolizjach drogowych na terenie Holandii.

Zlecając nam prowadzenie Twojej sprawy zyskujesz:

– rzetelną informację odnośnie możliwości dochodzenia roszczeń po wypadku w Holandii,
– obsługę doświadczonego adwokata holenderskiego,
– fachową polskojęzyczną obsługę,
– gwarancję, iż w przypadku przegrania sprawy nie poniesiesz jakichkolwiek kosztów prowadzenia sprawy.

O czym należy pamiętać po wypadku

Poszkodowani we wszystkich wypadkach w Holandii powinni zwrócić się do policji o odnotowanie zdarzenia, a w razie zagrożenia życia wezwać również służby medyczne. Niezbędne do udowodnienia zdarzenia oraz winy sprawcy niezbędne jest posiadanie świadków oraz dowodów cudzych zaniedbań (np. w przypadku wypadków przy pracy) lub nieprzestrzegania prawa (np. w przypadku złamania przepisów ruchu drogowego). Poszkodowani powinni zwracać uwagę na podpisywane przez siebie oświadczenia i deklaracje.

Każdy pracownik, który doznał szkody na skutek wypadku przy pracy z winy pracodawcy (zaniedbań, nieprzestrzegania zasad BHP) lub innego pracownika może starać się o odszkodowanie za doznane szkody. Podmiotem odpowiedzialnym za pokrycie szkód powstałych w wypadku jest wówczas ubezpieczyciel sprawcy wypadku (a dokładnie ubezpieczyciel firmy, w której pracował poszkodowany).

O jakie roszczenia mogą ubiegać się poszkodowani w wypadkach samochodowych w Holandii:

– zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji,
– odszkodowanie za utracone dochody, premię,
– odszkodowanie za ból i cierpienie, obrażenia fizyczne i psychiczne,
– wszelkie szkody spowodowane w następstwie wypadku drogowego,
– odszkodowanie i renty dla bliskich osoby zmarłej na skutek wypadku oraz zwrot kosztów pochówku.

Po wypadku komunikacyjnym w Holandii warto:

– zanotować personalia sprawcy wypadku, jego numer polisy i nazwę zakładu ubezpieczeń,
– spisać dane świadków wypadku,
– powiadomić policję o wypadku, która potwierdzi oraz oceni przebieg zdarzenia,
– skontaktować się z firmą prowadzącą sprawy odszkodowawcze na terenie Holandii,
– zachować oryginały rachunków poniesionych na leczenie, rehabilitację, dojazdy,
– zbierać zaświadczenia, opisy medyczne urazów i inne dokumenty stwierdzające przebyte leczenie.

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *