Rozłąkowe w Holandii

Rozłąkowe w Holandii

Czym jest „rozłąkowe?
Rozłąkowe jest to ulga podatkowa, która pozwala uzyskać osobom pracującym na terenie Holandii dodatkową kwotę zwrotu podatku dla małżonka lub partnera podatkowego, który nie pracuje w Holandii. Dotyczy to zazwyczaj pracowników których przychód uzyskany na terenie Holandii przekroczył kwotę 9000 euro.

Rozłąkowe w Holandii polega na wspólnym rozliczeniu się z dochodów dwóch osób i jest odpowiednikiem polskiego rozliczenia małżeńskiego. Różnica polega na tym, że holenderski urząd podatkowy umożliwia wspólne rozliczenie nie tylko małżeństwom, ale również osobom prowadzącym i utrzymującym wspólnie domostwo, które nie są w związku małżeńskim. W takich wypadkach osoba ta nazywana jest partnerem podatkowym.

Partnerem podatkowym może być każda osoba, która w danym roku spełniała wszystkie warunki wymienione poniżej:

– ty i twój partner byliście zameldowani pod tym samym adresem przez okres co najmniej 6 miesięcy,
– ani ty, ani twój partner nie byliście w tym czasie w związku małżeńskim z inną osobą,
– ty i twój partner mieliście ukończone 18 lat.
i dodatkowo co najmniej jeden z poniższych warunków:
– ty i twój partner mieliście wspólnie dziecko, lub jedno z was adoptowało dziecko drugiego partnera,
– oboje jesteście współwłaścicielami nieruchomości w której byliście zameldowani w tym czasie.

Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać rozłąkowe z Holandii?

O rozłąkowe z Holandii można starać się jeśli w roku za który ubiega się o zwrot podatku w Holandii spełnia się poniższe wytyczne:

– Praca w Holandii w danym roku i przychód wyższy niż 9000 euro.
– Związek małżeński przez okres co najmniej 6 miesięcy, lub mieszkanie z osobą spełniającą kryteria partnera podatkowego
– Całkowity przychód małżonka lub partnera podatkowego w danym roku nie przekroczył poniższych progów:

* 2010 rok -6 265 Euro (ok.25 060 zł)
* 2009 rok -6 320 Euro (ok.27 300 zł)
* 2008 rok -6 520 Euro (ok.23 000 zł)
* 2007 rok -6 410 Euro (ok.24 300 zł)
* 2006 rok -6 150 Euro (ok.23 900 zł)

– współmałżonek lub partner podatkowy posiada holenderski numer SoFi lub BSN.

Ile można zyskać ubiegając się o rozłąkowe?

Maksymalna kwota jaką można uzyskać to:

* 1987 euro za rok 2010,
* 2007 euro za rok 2009,
* 2074 euro za rok 2008,
* 2043 euro za rok 2007,
* 1990 euro za rok 2006.

Procedura wypłaty pieniędzy „rozłąkowych”

Po złożeniu odpowiednich dokumentów, holenderski urząd skarbowy wydaje dwie decyzje o przyznaniu pieniędzy rozłąkowych. W pierwszej kolejności wysyła tzw. wstępną decyzję, na której widnieje przydzielona kwota rozłąkowego. Następnie wydaje drugą tzw. ostateczną decyzję, która określa finalną wysokość kwoty rozłąkowego. Druga kwota może się różnić od tej ze wstępnie przyznanej decyzji i jeżeli będzie niższa od pierwszej, powstanie konieczność oddania różnicy pieniędzy, jeżeli się je w międzyczasie otrzymało.

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *