Bezrobotny w Irlandii

Bezrobotny w Irlandii

W przypadku utraty pracy, należy zgłosić się niezwłocznie do Biura Opieki Społecznej, gdzie możemy ubiegać się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych lub zapomogi. Zbyt późne zgłoszenie roszczeń może spowodować utratę prawa do wymienionych świadczeń.
Do ich otrzymania uprawnione są osoby, które:
– mieszkają na terenie Republiki Irlandii,
– mają mniej niż 66 lat, a więcej niż 16 w przypadku aplikowania o zasiłek dla bezrobotnych,
– mają co najmniej 18 lat w przypadku aplikowania o zapomogę,
– odprowadzała składki na ubezpieczenie społeczne podczas okresu zatrudnienia,
– są bez pracy od przynajmniej 3 dni,
– poszukują aktywnie pracy i są gotowe do jej podjęcia.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przyznawane jest w oparciu o liczbę odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne, których wysokość uzależniona jest od wysokości dochodu PRSI pracownika.

Zasiłek przysługuje osobom, które:
– straciły pracę na co najmniej jeden dzień oraz utraciły źródło dochodów,
– płaciły składki na ubezpieczenia społeczne przez minimum 52 tygodnie od momentu podjęcia pracy,
– oraz wypełniają jeden z poniższych warunków:
* mają opłacone lub kredytowane składki na ubezpieczenie społeczne zależne od dochodu przez 39 tygodni w odnośnym roku podatkowym, lub
* opłacali składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne zależne od dochodu przez 26 tygodni w odnośnym roku podatkowym, lub
* opłacali składki na ubezpieczenie społeczne zależne od dochodu przez 26 tygodni w roku poprzedzającym odnośny rok podatkowy.

Odnośny rok podatkowy jest rokiem o 2 lata wcześniejszym, niż ten, w którym dokonywane jest roszczenie o wypłatę świadczeń dla bezrobotnych. Dla przykładu, jeśli występujemy o zasiłek w roku 2011, wówczas odnośnym rokiem podatkowym będzie rok 2009.

Przykłady maksymalnych stawek dla bezrobotnych:
– stawka na osobę 165,80 Euro,
– stawka na osobę dorosłą będącą na utrzymaniu 110,00 Euro,
– stawka na dziecko na utrzymaniu 16,80 Euro,
– stawka na każde dziecko, będące na niepełnym utrzymaniu 8,40 Euro.

Jeżeli jeden ze współmałżonków lub partner osoby otrzymującej zasiłek zarabia tygodniowo kwotę pomiędzy 240 a 350 Euro brutto, stanowi to wówczas podstawę do doliczania połowy stawki na dziecko. Świadczenie nie przysługuje, jeżeli zarobki partnera są wyższe niż 350 Euro tygodniowo.

W przypadku braku wystarczającej liczby składek na ubezpieczenie społeczne, można ubiegać się o zapomogę dla bezrobotnych. Warunkiem jest spełnienie kryterium majątkowego oraz stałego zamieszkania w Irlandii.

Kryterium majątkowe szacowane jest przez pracownika Biura Opieki Społecznej, którego zadaniem jest dokonanie oceny poziomu dochodów oraz mienia danej osoby. W ocenie tej brane są pod uwagę:
– dochód miesięczny,
– mienie,
– posiadany kapitał,
– otrzymane zasiłki i premie.

Istnieje możliwość zarobienia pewnej określonej kwoty pieniędzy, zanim wypłata zapomogi zostanie zrealizowana. Należy więc przechowywać wyciągi z kont bankowych do ich ewentualnej weryfikacji.

Stałe zamieszkanie wymagane jest tylko w przypadku aplikowania o zapomogę. Kryterium to spełniają osoby, które:
– przebywają legalnie na terenie Irlandii od co najmniej 2 lat,
– pracują na terenie Irlandii oraz
– planują się osiedlić w Irlandii na stałe.

Kryterium stałego zamieszkania, podobnie jak pozostałe, może ulegać pewnym zmianom i interpretacjom. Aktualne informacje o warunkach przyznawania świadczeń znaleźć można w INOU (Irlandzkiej Narodowej Organizacji Bezrobotnych).

Obywatele UE, którzy pracowali w Irlandii lecz nie spełniają warunków o stałym zatrudnieniu, mogą ubiegać się o dodatkowy zasiłek socjalny lub dodatek mieszkaniowy.

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *