Podatki i ubezpieczenie społeczne w Irlandii

Podatki i ubezpieczenie społeczne w Irlandii

W Irlandii legalne zatrudnienie związane jest z obowiązkiem płacenia podatków. Potrącenia w dużym skrócie wynoszą 20%. Każdy pracownik również podlega ubezpieczeniu społecznemu. W Irlandii planując podjęcie stałej pracy warto tym zagadnieniom przyjrzeć się bliżej.
System podatkowy

Mieszkając w Irlandii i jednocześnie mając status rezydenta lub rezydenta zwyczajowego albo osoby zameldowanej na stałe podatnik podlega irlandzkiemu systemowi podatkowemu w zakresie wszystkich dochodów uzyskanych na całym świecie. Jeśli w Irlandii pracujesz, a nie jesteś rezydentem musisz płacić podatek od swoich zarobków. Na podstawie ilości dni spędzonych na terytorium Irlandii w danym roku kalendarzowym określa się status rezydenta. W danym roku kalendarzowym Polski obywatel staje się rezydentem jeśli spełniony zostanie jeden z poniższych warunków:
– jeśli dana osoba w danym roku w Irlandii przebywała 183 dni lub dłużej (z powodu pracy, wypoczynku, itd.),
– jeśli dana osoba w Irlandii przebywała z jakichkolwiek powodów 280 dni lub dłużej pod rząd w okresie dwóch lat podatkowych (jeśli przebywała w Irlandii w pierwszym roku 140 dni i w drugim roku 150 dni to w tym ostatnim roku jest uważana za rezydenta do celów podatkowych),
– od tej zasady wyjątkiem jest sytuacja, kiedy w jednym roku w Irlandii przebywamy 365 dni, a w drugim 14 dni. Mimo, że łączna suma tych dwóch lat wynosi dużo więcej niż 280 dni nie zostaniemy uznani w tym ostatnim roku za rezydenta do celów podatkowych. Możliwe byłoby to gdybyśmy w Irlandii przebywali dłużej niż 30 dni w tym ostatnim okresie.

Każda osoba pracująca w Irlandii z urzędu podatkowego musi uzyskać tzw. kartę czyli Certyfikat Ulg Podatkowych i przestawić ją niezwłocznie pracodawcy. Na formularzu 12A składamy podanie o przyznanie certyfikatu. Gdy mamy nadany już numer PPS, możemy ubiegać się o Certyfikat Ulg Podatkowych. Pracodawca na podstawie tej karty danej osobie dokonuje potrąceń miesięcznych podatku dochodowego od wynagrodzenia. Nie mając owej karty pracodawca, począwszy od drugiego miesiąca pracy, będzie nam potrącać znacznie większe zaliczki na podatek. W Irlandii za rok podatkowy uważa się okres roku kalendarzowego, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku (wcześniej uznawano okres od 6 kwietnia pierwszego roku do 5 kwietnia roku następnego). Irlandia ma podpisaną z Polską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, ma to rzeczywiste przełożenie na wielkość płaconego podatku.

Podatek od dochodów osobistych – podstawowe stawki podatków:
– samotna osoba nieutrzymująca innych osób: do kwoty 35.400 płaci 20%, powyżej tej kwoty 41%,
– samotna osoba wychowująca dzieci: do kwoty 39.400 płaci 20%, powyżej tej kwoty 41%,
– małżeństwo, w którym dochód uzyskuje 1 osoba: do kwoty 44.400 płaci 20%, powyżej tej kwoty 41%,
– małżeństwo, w którym dochód uzyskują oboje: jak wyżej (max. do 25.000 możliwość podniesienia pierwszego progu).

Ubezpieczenie społeczne

W UE do naszego stażu pracy jest wliczany okres pracy za granicą. Każdy pracownik w Irlandii powinien podlegać ubezpieczeniu społecznemu (PRSI). Do następujących świadczeń uprawniają nas składki na PRSI: zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek z tytułu niepełnosprawności, zasilek chorobowy, renta, emerytura. Składka ta uzależniona jest od dochodu pracownika i od zaszeregowania w ramach zatrudnienia. Składka zazwyczaj wynosi 16-17% zarobków. W Irlandii składkę na ubezpieczenie społeczne płaci zarówno pracownik jak i pracodawca. Pracownik płaci około 6%, a pracodawca pokrywa resztę.

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *