Zasiłek chorobowy w Irlandii

Zasiłek chorobowy w Irlandii

Może otrzymać go osoba poniżej 66. roku życia, która opłaca odpowiednio długo składki na ubezpieczenie społeczne.
Aby otrzymać zasiłek chorobowy, trzeba opłacać składki na ubezpieczenie społeczne (PRSI) przez co najmniej 104 tygodnie od czasu rozpoczęcia pracy. Osoba ubiegająca się o to świadczenie powinna opłacać lub mieć kredytowane składki na w/w ubezpieczenie przez 39 tygodni we odpowiednim roku podatkowym (składki muszą opłacane być przez co najmniej 13 tygodni) lub opłacać składki przez 26 tygodni we właściwym roku podatkowym i posiadać również opłacone składki PRSI za okres 26 tygodni w roku poprzedzającym stosowny rok podatkowy.

W przypadku gdy pracownik w wymaganym okresie nie posiada 13 opłaconych składek, uwzględniony może być także pełny rok podatkowy zakończony wcześniej (tj. dwa lata temu), poprzedni pełny rok podatkowy albo aktualny rok podatkowy. Właściwy rok podatkowy jest to pełny rok podatkowy zakończony dwa lata przed datą składania wniosku dotyczącego przyznania świadczenia, np. dla wniosków składanych w roku 2012 o przyznanie świadczenia właściwym rokiem podatkowym jest 2010 rok.

Czas trwania świadczenia
Do pobierania przez cały okres niezdolności do pracy zasiłku chorobowego kwalifikuje się pracownik, który ma opłacone wszystkie składki na ubezpieczenie społeczne PRSI za okres 260 tygodni od dnia rozpoczęcia pracy oraz nie ukończył 66 roku życia. Od 2009 r. można otrzymywać zasiłek chorobowy maksymalny przez okres dwóch lat, jeżeli posiada się co najmniej 260 lub więcej opłaconych składek PRSI. Ta zmiana nie dotyczy pracownika, któremu zasiłek chorobowy przyznano przed tą datą.

Pracownik, który opłacił w ilości od 104 do 259 składek PRSI, uprawniony może być do otrzymywania zasiłku chorobowego przez okres 52 tygodni. Po tym czasie można ubiegać się ponownie o zasiłek, jeżeli opłaconych będzie 13 dodatkowych składek PRSI (lub mniejszą liczbę, o ile suma składek nie będzie większa niż 260).

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *