Zasiłek jako świadczenie dla poszukujących pracę w Irlandii

Zasiłek jako świadczenie dla poszukujących pracę w Irlandii

Jeśli mieszkasz w Irlandii dowiedz się jakie społeczne świadczenia Ci przysługują i na jakich zasadach można starać się o nie.
Świadczenia społeczne w Irlandii

Dla bezrobotnych w Irlandii występują dwa rodzaje świadczeń, a mianowicie zasiłek dla bezrobotnych oraz zapomoga dla bezrobotnych. Aby ubiegać się o którekolwiek świadczenie trzeba być osoba zdolna do podjęcia pracy, a także wyrażającą chęć do podjęcia pracy w pełnym wymiarze godzin pracy.

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych jest to świadczenie oparte na składkach ubezpieczenia społecznego. Aby starać się o zasiłek dla bezrobotnych nie można mieć więcej niż 66 lat, zostać zwolnionym, albo być bezrobotnym co najmniej przez 3 dni tygodniowo (licząc tylko z 6 dni roboczych). Poza tym trzeba opłacać składki PRSI. Składki PRSI są składkami płaconymi przez pracowników i pracodawców na rzecz funduszu narodowego, w Irlandii opłaty te są obowiązkowe. Osoba, która ubiega się o zasiłek musi udowodnić dodatkowo chęć podjęcia pracy w jej pełnym wymiarze godzin. Zasiłek można otrzymywać maksymalnie przez 390 dni.
Otrzymywanie zasiłku upoważnia do korzystania z takich świadczeń jak: dodatek mieszkaniowy, dofinansowanie na zakup podręczników szkolnych, paliw bezdymnych czy też prawo do Medycznej Karty.

Przeniesienie zasiłku z jednego do drugiego kraju

Prawo do zasiłku można przenieść z Irlandii do Polski i odwrotnie. Prawo do tego świadczenia przenieś można z zagranicy do Irlandii maksymalnie na 78 dni. Aby uzyskać przeniesienie do Irlandii zasiłku należy przesłać podanie do Ministerstwa Spraw Socjalnych i Rodzinnych oraz formularz 301, który jest zapisem wszystkich składek na ubezpieczenie społeczne, które opłacane były w innym kraju stosującym przepisy Europejskiej Wspólnoty (np. Polska).
Jeśli wracasz do Polski z Irlandii także masz prawo do przeniesienia tego zasiłku dla bezrobotnych. Aby otrzymać zasiłek w Polsce, należy taki zasiłek w Irlandii otrzymywać co najmniej przez 4 tygodnie od uzyskania formularza E303, który potrzebny jest do przeniesienia do Polski zasiłku z Irlandii.

Zapomoga dla bezrobotnych

W przypadku odrzucenia wniosku o zasiłek dla bezrobotnych można starać się o zapomogę dla bezrobotnych. W przeciwieństwie do zasiłku nie można przenieść tej zapomogi do innego kraju. Aby móc ubiegać się o zapomogę dla bezrobotnych, trzeba spełnić podobne wymogi, jak przy staraniach o zasiłek, czyli: mieć poniżej 66 lat, posiadać status bezrobotnego lub spełniać warunek stałego pobytu. Spełniać należy także kryterium dochodowe, co oznacza, że jest sprawdzany dochód aplikującego razem z partnerem i określa się czy są w stanie sami się utrzymać i do jakiej kwoty odnośnie świadczenia mają prawo. Jeśli spełni się wymogi potrzebne do uzyskania zapomogi można otrzymywać ją jak długo będzie potrzebna.
W sytuacji odrzucenia podania o zapomogę dla bezrobotnych nadal można starać się o inne społeczne świadczenia. W tym celu można się skontaktować z lokalnym biurem pomocy społecznej czy też z pracownikiem pomocy społecznej.

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *