Niemcy – zasiłek rodzinny Kindergeld

Niemcy – zasiłek rodzinny Kindergeld

Polacy zatrudnieni w Niemczech mogą otrzymywać zasiłek rodzinny Kindergeld. Jest to świadczenie niemieckie, które może pobierać niemal każda osoba mająca dzieci, bez ograniczeń zarobkowych przypadających na rodzica. Średnio zyskamy dzięki temu 184-215 euro na miesiąc na jedno dziecko.
Jaka jest wysokość świadczeń Kindergeld?
Kwoty otrzymywane z tego zasiłku sięgają 184 euro na jedno dziecko miesięcznie. Przy kolejnych dzieciach wysokość tego dodatku zwiększa się maksymalnie do 215 euro. Są to sumy, które obowiązują od 2010 roku włącznie. W związku z tym, jeśli ubiegamy się o zasiłek za 2009 rok, musimy liczyć się z niższymi kwotami: 164-195 euro za jedno dziecko na miesiąc. W naszej firmie dodatkowo można liczyć na bezpłatne tłumaczenia aktów urodzenia dzieci, małżeństwa oraz meldunku. Dzięki temu klient nie traci kilkudziesięciu złotych i czasu na szukanie tłumacza o odpowiednich kompetencjach – informują specjaliści z Biuro Poltax z Warszawy.

Co wpływa na wysokość kwoty zasiłku?
Jeśli ktoś pobiera zasiłek na dzieci w Polsce, musi liczyć się z tym, że niemiecki urząd wypłaci zasiłek pomniejszony o sumy wydane w naszym kraju. Czasem wnioskodawca dostanie cały Kindergeld, pomimo faktu, że przyznano mu także zasiłek w Polsce. W takim przypadku można otrzymać dokument wzywający do zwrócenia polskiego zasiłku. Wezwanie będzie dotyczyć okresu, gdy zasiłki się zdublowały. Jeśli ktoś decyduje się wyłącznie na ubieganie się o zasiłek w Niemczech, musi udowodnić, że nie otrzymuje zasiłku z Polski. O zaświadczenie wystarczy poprosić polski urząd.

Jeśli wnioskodawca nie spełnia wyżej wymienionych warunków, nie otrzyma zasiłku. Wniosek o Kindergeld zostanie odrzucony także w przypadku, gdy dziecko jest w trakcie odbywania służby wojskowej lub zastępczej albo ma wynagrodzenie większe niż 8 004 euro rocznie.

Kto może ubiegać się o Kindergeld?
Zasiłek Kindergeld przysługuje każdej osobie, której uczące się dziecko nie przekroczyło 25 roku życia. Nie ma znaczenia, czy dziecko mieszka w Niemczech, czy w Polsce. Kindergeld można otrzymać również na dzieci współmałżonka lub przysposobione, jeśli należą do wspólnego gospodarstwa domowego osoby wnioskującej o zasiłek. Dlatego trzeba przynależność tę udokumentować zaświadczeniem o wspólnym meldunku opiekuna z dzieckiem. Opiekun to osoba, która mieszka z dzieckiem (wnioskodawca lub partner/-ka wnioskodawcy).

Osoby wnioskujące o zasiłek rodzinny muszą pracować w Niemczech. Może to być zatrudnienie także w formie samozatrudnienia lub na kontrakcie. Liczy się bowiem fakt odprowadzania składki na ubezpieczenie w tym kraju oraz rozliczania się z podatków w Niemieckim Urzędzie Skarbowym (Finanzamt). Istnieją przypadki odprowadzania składki w Polsce, mimo zatrudnienia w Niemczech, wówczas Familienkasse decyduje indywidualnie o przyznaniu Kindergeld. Na pozytywne rozstrzygnięcie wniosku o Kindergeld wpływa dodatkowo fakt zameldowania w Niemczech, nie jest ono jednak obowiązkowe – uzupełniają pracownicy firmy Poltax z Warszawy.

Jakie są terminy w przypadku Kindergeld?
Od momentu zgłoszenia wniosku do Familienkasse czas oczekiwania wynosi średnio 6-7 miesięcy. Mamy klientów, których wniosek został rozpatrzony przez urząd w ciągu zaledwie 1 miesiąca. W ostatnim okresie, jedna z osób otrzymała w tak krótkim czasie zasiłek, za przepracowane niecałe dwa lata, na sumę 5 800 euro – dodaje Adrian Piontek z firmy Poltax.waw.pl z Warszawy. Czas ten zależy od: tego, czy wnioskodawca złożył kompletne dokumenty; od porozumienia Familienkasse z polskimi urzędami; od tego, jak szybko klient reaguje na zapytania niemieckiego urzędu.

Dokumenty niezbędne przy wnioskowaniu o Kindergeld

Potrzebna będzie kopia dokumentów od pracodawcy: Lohnsteuerbescheinigung lub Abrechnung der Netto/Brutto-Bezüge za okres, za który chcemy otrzymać świadczenie. Osoby wnioskujące o zasiłek za aktualny rok nie posiadają jeszcze Lohnsteuerbescheinigung, wówczas należy załączyć ostatni Abrechnung. Potrzebne też będzie zaświadczenie Arbeitgeberbescheinigung, wystawiane przez pracodawcę. Dodatkowo trzeba załączyć kopie: dowodu tożsamości wnioskodawcy, aktu małżeństwa i urodzenia dziecka, meldunku z dzieckiem oraz meldunku wnioskodawcy – jeżeli zameldował się w Niemczech. Niezbędne będą także: zaświadczenie o nauce dziecka pełnoletniego, które wystawia szkoła lub uczelnia; potwierdzenie, że nie pobierało się zasiłku w pozostałych krajach UE, a jeśli świadczenie było pobierane – informacja, w jakim czasie się to odbywało oraz ile wyniosło (np. z ZUS, ROPS, MOPS).

Jak zdobyć Kindergeld?
Świadczenie to przyznawane jest przez Familienkasse czyli Niemiecką Kasę Świadczeń Rodzinnych. Ze względu na ograniczone możliwości językowe oraz zawiłości prawne warto poprosić o pomoc biura specjalizujące się w pozyskiwaniu zasiłków z zagranicy. Jeśli bowiem popełnimy błędy w aplikacji urzędowej lub pominiemy niezbędne informacje, trzeba liczyć się z odrzuceniem wniosku przez Familienkasse, mimo że Kindergeld mógłby się należeć.
Poltax.waw.pl to największe polskie biuro zajmujące się rozliczaniem podatków zagranicznych. Od wielu lat odzyskuje dla swoich klientów 100% nadpłaconego podatku za pracę w Anglii, Irlandii, Holandii, Niemczech, Belgii, Austrii i USA. Usługom zwrot podatku w firmie Poltax zaufało już kilkanaście tysięcy klientów.

http://www.poltax.waw.pl/

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *