Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii

Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii

Jeśli godziny Twojej pracy ulegną redukcji o 50%, możesz być uprawniony do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych. W Norwegii dla uzyskania uprawnień do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych, musisz spełnić warunki ogólne oraz musisz być gotowy na przyjęcie wszelkich ofert pracy. Wymagany jest z zasady pobyt lub zamieszkanie w Norwegii.W urzędzie NAV w miejscu zamieszkania, musisz najpierw się zarejestrować jako poszukujący prace, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych. Po zarejestrowaniu się należy wypełnić odpowiedni formularz uprawniający do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych. Z reguły do zasiłku dla bezrobotnych nie są uprawnieni uczniowie i studenci.

Gdy godziny Twojej pracy zredukowane zostaną o minimum 40% w następstwie zawieszenia obowiązków stron możesz być uprawniony do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych. W okresie zawieszenia obowiązków stron jako pracownik przygraniczny, możesz przebywać w kraju zamieszkania jednocześnie otrzymując z Norwegii zasiłek dla bezrobotnych. Za przygranicznego pracownika, uznaje się osobę która pracuje w innym kraju niż kraj stałego zamieszkania oraz podróżuje pomiędzy krajem stałego zamieszkania a krajem pracy przynajmniej raz w tygodniu.

Nabyte w innym kraju EOG uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych, w Norwegii mogą zostać zaliczone na podstawie wydanego przez kraj, w którym wcześniej pracowałeś formularza E301. Wymaga to spełnienia wszystkich warunków dotyczących zaliczania uprawnień. W Norwegii wymagane jest zatrudnienie w okresie co najmniej 8 tygodni w pełnym wymiarze godzin. Od przybycia do Norwegii praca musi zostać podjęta w terminie 12 tygodni i zostać zakończona w okresie 12 tygodni.

Podczas poszukiwania pracy w innych krajach EOG na okres do 3 miesięcy z Norwegii możesz zachować zasiłek dla bezrobotnych przy spełnieniu pewnych warunków. Należy w tym celu złożyć pisemne podanie o wydanie E303 czyli zaświadczenia dla bezrobotnych w Norwegii o zachowaniu uprawnień do świadczeń, podczas pobytu w kraju w którym szukasz zatrudnienia.

Jeśli w Norwegii poszukujesz pracy, równocześnie otrzymując zasiłek dla bezrobotnych z jakiegoś innego kraju EOG, musisz przedłożyć wydane przez kraj wypłacający zasiłek zaświadczenie E303. Bezpośrednio po przyjeździe do Norwegii musisz się zarejestrować jako osoba poszukująca pracę i dostosować się do norweskich reguł rejestracji dla poszukujących pracę w NAV, tj. Musisz co 14 dni składać osobiście kartę rejestracyjną w swoim urzędzie lokalnym NAV.

Obywateli Rumunii i Bułgarii obowiązują nadal regulacje przejściowe, tj. ograniczenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych oraz swobody przepływu osób.

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *