Zasiłek rodzinny w Norwegii

Zasiłek rodzinny w Norwegii

Zasiłek rodzinny przysługuje od miesiąca od urodzenia się dziecka lub od miesiąca po dacie Twojego przyjazdu z dzieckiem do Norwegii.
Kobietom, które urodziły dziecko w Norwegii, po zarejestrowaniu się w norweskim Urzędzie Ewidencji Ludności, zasiłek rodzinny z zasady przyznawany jest automatycznie. Jeżeli opiekujesz się dzieckiem samotnie – możesz, po spełnieniu pewnych warunków, otrzymać zasiłek rodzinny na jedno dziecko więcej, niż faktycznie posiadasz. Zasiłek rodzinny przysługuje do miesiąca przed ukończeniem przez dziecko 18 lat włącznie. Zasiłek rodzinny wynosi NOK 970,00 miesięcznie na dziecko.

Zasiłek opiekuńczy jest przyznawany na opiekę nad dzieckiem od 1 do 3 lat, oraz na opiekę nad dzieckiem przysposobionym, które nie zaczęło jeszcze chodzić do szkoły. Przysługuje pod warunkiem, że dziecko nie korzysta z całodniowego miejsca w przedszkolu, finansowanego całkowicie lub częściowo z dotacji publicznych. Całodniowe miejsce w przedszkolu oznacza, że dziecko może przebywać w przedszkolu przez 33 godziny tygodniowo lub dłużej. Jeżeli umówiony pobyt w przedszkolu jest krótszy, przyznany zostanie zasiłek częściowy, według zróżnicowanych stawek. Zasiłek opiekuńczy przysługuje maksymalnie na okres 23 miesięcy. Pełen zasiłek opiekuńczy wynosi NOK 3.303 miesięcznie na dziecko.

Zarówno zasiłek rodzinny jak i zasiłek opiekuńczy są wypłacane pod koniec każdego miesiąca.

Wniosek o zasiłek rodzinny i zasiłek opiekuńczy składa się na specjalnych formularzach. Każdy z zasiłków ma własny formularz. Formularze otrzymasz w lokalnym Urzędzie NAV w miejscu zamieszkania. Wniosek należy złożyć w lokalnym urzędzie NAV w miejscu zamieszkania.

Dokumentacja, którą należy załączyć do wniosku w sprawach dotyczących Europejskiego Obszaru Gospodarczego
– Do podania o zasiłek rodzinny lub zasiłek opiekuńczy musisz załączyć zaświadczenie z kraju rodzinnego potwierdzające, że dziecko, dla którego ubiegasz się o świadczenia, jest Twoim dzieckiem. Zaświadczenie to musi być wypełnione przez Urząd Ewidencji Ludności lub inne kompetentne władze w kraju rodzinnym. Odpowiednie władze w kraju rodzinnym muszą także wystawić formularz E 401. Formularz ten jest identyczny dla wszystkich krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Należy użyć formularza w języku Twojego kraju rodzinnego.
– Dokumenty potwierdzające zatrudnienie w Norwegii (umowa o pracę).
– Dokument, na przykład kartę podatkową, zawierającą numer osobisty lub tymczasowy numer osobisty, otrzymany w Norwegii.
– Jeżeli samotnie sprawujesz opiekę nad dzieckiem i starasz się o rozszerzony zasiłek rodzinny, a dziecko mieszka w kraju rodzinnym (należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) – musisz podać informacje o tym, kto sprawuje pieczę nad dzieckiem wraz z adresem tej osoby. Musisz również zdobyć dokumentację odnośnie separacji lub rozwodu, lub inną dokumentację potwierdzającą, że samotnie sprawujesz opiekę nad dzieckiem.

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *