Zagraniczne zasiłki dla polskich pracowników

Zagraniczne zasiłki dla polskich pracowników

Holandia – zasiłek zdrowotny Zorgtoeslag Niemal każdy Polak pracujący w Holandii może uzyskać nawet 828 euro rocznie dodatkowego wsparcia dzięki Zorgtoeslag. Zorgtoeslag jest to zasiłek zdrowotny. Świadczenie można otrzymywać za bieżący okres każdego miesiąca. Istnieje też możliwość pozyskania zasiłku za jeden rok wstecz. Wówczas wypłatę otrzymamy jednorazowo.

Co wpływa na wysokość wypłaty z Zorgtoeslag? Decyzyjną instytucją w kwestii wysokości przyznanego Zorgtoeslag jest holenderski Belastingdienst. Urząd bierze pod uwagę dochody i opłacane składki w danym okresie. Jeśli ktoś zgłosi się bez partnera fiskalnego – może otrzymać maksymalnie należność 828 euro rocznie. Pozyskując Zorgtoeslag z partnerem fiskalnym, możemy zwiększyć swój zasiłek do 1728 euro za rok. Partner fiskalny to osoba, z którą zgłaszaliśmy się na wspólne rozliczenie podatku, czyli tzw. rozłąkowe. Może to także być konkubina/konkubent, z którymi wnioskodawca posiada dziecko oraz wspólny meldunek – uzupełniają specjaliści z firmy Poltax z Warszawy.

O jakich terminach należy pamiętać przy Zorgtoeslag? Do 1 września roku kolejnego urząd przyjmuje zgłoszenia za rok wstecz. Pozyskując zasiłek na bieżąco, nie musimy martwić się terminami. Po przyjęciu wniosku przez Belastingdienst, zazwyczaj czekamy od 8 do 14 tygodni na ostateczną decyzję.

Jak sprawdzić, czy komuś należy się Zorgtoeslag? Od stycznia 2006 roku w Holandii istnieje obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego – dotyczy on wszystkich pracujących w tym kraju. Dlatego każdy Polak zatrudniony w kraju tulipanów powinien opłacać składkę – i tym samym, może jej część odzyskać. Specjaliści z Poltax.waw.pl podpowiadają, że składkę za ubezpieczenie pracownika często pokrywa jego holenderski pracodawca. W związku z tym wiele osób nie otrzymuje żadnego dowodu ubezpieczenia zdrowotnego. Biuro Poltax przyjmuje takich klientów mimo to i sprawdza, czy faktycznie i za jaki okres składka była opłacana. Wówczas można Zorgtoeslag pozyskać. Trzeba także pamiętać, że aby otrzymać świadczenie, musimy mieć ukończony 18 rok życia. Ostatni warunek do spełnienia: roczny dochód z kraju tulipanów formalnie nie może być wyższy niż 30,939 euro, w praktyce opłaca się przy dochodzie nieprzekraczającym 29,059 euro .

Dokumenty niezbędne do uzyskania Zorgtoeslag: wniosek na ten zasiłek; kopia dowodu osobistego; Jaaropgave lub Salaris – czyli dokumenty od holenderskiego pracodawcy; jeśli posiadamy – kopia umowy z ubezpieczalnią.

Holandia – zasiłek rodzinny Kinderbijslag

Kinderbijslag to zasiłek rodzinny w Holandii. Należy się on wszystkim osobom posiadającym dzieci. Ze świadczenia zyskuje się nawet 1114 euro rocznie na jedno dziecko. Suma zwiększa się odpowiednio do liczby posiadanych dzieci.
Jakie czynniki decydują o wysokości Kinderbijslag? Za każde dziecko w wieku od 12 do 17 lat otrzymamy: 278,55 euro kwartalnie. Im dzieci młodsze, tym kwota mniejsza. Dziecko od 6 do 11 lat – umożliwia zdobycie 236,77 euro, natomiast do 5 roku życia – 194,99 euro. Zasiłek wypłacany jest kwartalnie. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy pozyskamy świadczenie za rok wstecz – wówczas zazwyczaj otrzymamy jednorazowy przelew.
Komu przysługuje Kinderbijslag? Zasiłek otrzymają osoby, które opłacały składki na ubezpieczenie społeczne w Holandii. Uzyskanie świadczenia jest możliwe, gdy w danym okresie pracowaliśmy za granicą minimum 3 miesiące. Kinderbijslag to zasiłek na dzieci nie starsze niż 17 lat. Nie ma znaczenia kraj zamieszkania dziecka. Można uzyskać świadczenie na dzieci własne, przysposobione lub współmałżonka. Jeśli mamy do czynienia z dziećmi przysposobionymi lub współmałżonka, musimy mieć dowód na to, że należą do gospodarstwa domowego wnioskodawcy. Wystarczy udostępnić urzędowi poświadczenie wspólnego meldunku, płaconych alimentów, a nawet wyrok sądowy, co potwierdza sprawowanie władzy rodzicielskiej – tłumaczy firma Poltax.
Jakie terminy należy uwzględnić w przypadku Kinderbijslag? Zasiłek otrzymuje się na bieżąco. Można ubiegać się o niego także wstecz – do 12 miesięcy. W związku z tym liczy się każdy miesiąc zwłoki, gdyż uszczupla on wypłacane sumy. Gdy holenderski urząd posiada kompletny wniosek, decyzję wydaje po kilku miesiącach. Z doświadczeń Biuro Poltax wynika, że klienci otrzymują odpowiedź z urzędu po około 4 do 9 miesiącach. Czas oczekiwania na decyzję zleży od tego, czy złożyliśmy kompletny wniosek, jak szybko udzielamy odpowiedzi na ewentualne pytania z urzędu oraz czy kontakt holenderskiego SVB z polskim ROPS przebiega bez problemów. Na to ostatnie nie mamy wpływu.
Jakie dokumenty obowiązują, gdy pozyskujemy Kinderbijslag? Urząd powinien otrzymać: odpowiedni wniosek; kopie: unijnego aktu urodzenia dziecka oraz naszego małżeństwa; meldunku dziecka z opiekunem; przyznania lub odmowy zasiłku w Polsce; dowodów osobistych wnioskodawcy i opiekuna; Jaaropgave lub Salariss (dokumenty od holenderskiego pracodawcy). Niektórzy wnioskodawcy muszą na prośbę urzędu udostępnić kopię dowodu opiekuna dziecka potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”; dokumenty określające sytuację zawodową opiekuna z Polski; wspólny meldunek opiekuna z dzieckiem; oryginał odpisu aktu urodzenia dziecka lub aktu małżeństwa. Wiele wymienionych dokumentów może pozyskać w urzędach mąż lub żona wnioskodawcy. Ucieszy to wiele osób, które w trakcie pozyskiwania zasiłku mieszkają za granicą.
Do jakiego biura zwracać się po pomoc z zasiłkiem? Ważne jest doświadczenie oraz możliwość polegania na pośredniku na każdym etapie sprawy. Warto szukać firmy dającej możliwość wyboru, czy zgłaszamy się przez Internet, czy osobiście w biurze firmy. Dzięki temu dostosujemy sposób kontaktu do naszych potrzeb. Warto pracować ze specjalistami, u których rozliczali się już nasi znajomi. Zaufanie można mieć także do firm oferujących nie tylko jedną usługę zasiłku, ale także inne produkty, np. podatki z zagranicy. Wówczas mamy pewność, że specjalizują się oni w danej branży i fachowo zajmą się naszą sprawą.
Poltax.waw.pl to największe polskie biuro zajmujące się rozliczaniem podatków zagranicznych. Od wielu lat odzyskuje dla swoich klientów 100% nadpłaconego podatku za pracę w Anglii, Irlandii, Holandii, Niemczech, Belgii, Austrii i USA. Usługom zwrot podatku w firmie Poltax zaufało już kilkanaście tysięcy klientów.


http://www.poltax.waw.pl/

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *