Zwrot podatku za granicą

Zwrot podatku za granicą

ZWROT PODATKU ZA PRACĘ NA TERENIE HOLANDII
Osoby legalnie pracujące w Holandii mają potrącane z wypłat zaliczki na podatek dochodowy. W momencie, kiedy rok podatkowy kończy się, pracownik ma możliwość ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku.

Czy rozliczenie z holenderskim Urzędem Skarbowym jest konieczne?

Pracownicy zatrudnieni na terenie Holandii, nie mają obowiązku rozliczania się. Jest to jednak bardzo dobry sposób na podbudowanie domowego budżetu po zakończeniu pracy. O zwrot podatku można ubiegać się do pięciu lat wstecz. Na chwilę obecną ostatnim rokiem podatkowym, który można rozliczyć jest rok 2008.
W niektórych przpadkach Urząd wzywa do rozliczenia pisemnie. Jesli w określonym terminie nie zostanie złożona deklaracja, Urząd nalicza odsetki.

W celu rozliczenia, należy złożyć w holenderskim Urzędzie Skarbowym deklaracje podatkową, uwzględniając wszystkich pracodawców.

Co ma wpływ na kwotę zwrotu podatku?

Na wysokość kwoty zwrotu ma wpływ przede wszystkim wysokosć zarobków. W momencie, gdy dochód przekroczy kwotę wolną od podatku, można odzyskać tylko część zapłaconej zaliczki. Zatem, im bardziej zostanie przekroczona kwota wolna, tym mniejszy zwrot podatku można otrzymać.

Ile trwa rozliczenie?

Belastingdienst – holenderski Urząd Skarbowy, najczęściej dokonuje rozliczenia w ciągu kilku miesięcy. W niektórych przypadkach zwrot podatku, Klient otrzymuje nawet w ciągu miesiąca. Jesli Klient złoży dokumenty przed końcem marca , wówczas Urząd traktuje sprawę priorytetowo i do 1 lipca powinna już zostać wydana decyzja o zwrocie podatku.

ULGI PODATKOWE W HOLANDII

Ulga podatkowa przy rozliczeniu z holenderskim Urzędem Skarbowym, to nic innego jak tzw. „rozłąkowe” czyli Heffingskorting.
Tego typu ulga przysługuje osobom, które nie odzyskały w całości nadpłaconego podatku.

Kto może starać się o „rozłąkowe”?

Partner fiskalny osoby, która przebywała i pracowała na terenie Holandii, ma możliwość ubiegania się o rozłąkowe. Niezbędnym do rozliczenia jest posiadanie numeru BSN (Sofinummer).
„Rozłąkowe” przysługuje Partnerom Fiskalnym, których roczny dochód brutto nie przekroczył określonych przez Urząd progów.

Jakie warunki należy spełniać aby zostać Partnerem Fiskalnym?

zameldowanie w Polsce z osobą, która pracowała w Holandii
okres pracy w Holandii nie może być krótszy niż 6 miesięcy
partem fiskalnym może być współmałżonek

O rozłąkowe można starać się do pięciu lat wstecz.

DODATEK DO UBEZPIECZENIA – ZORGTOESLAG

Od 1. stycznia 2007 roku, każda osoba pracująca na terenie Holandii ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia. W skład ubezpieczenia wchodzą świadczenia zdrowotne. Pracodawca holenderski nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne pracownika.

O Zorgtoeslag za 2012 rok, można ubiegać się do 31.03.2013r.
Aby uzyskać dodatek do ubezpieczenia, należy wystąpić z wnioskiem do Urzędu. W kolejnych latach Urząd wypłaca świadczenie automatycznie.
Jeśli dana osoba planuje zakończenie pracy i wyjazd z Holandii powinna przekazać tą informację do Urzędu, w wyniku czego wypłacane świadczenie zostanie wstrzymane.

ZASIŁKI – HOLANDIA, NIEMCY, WIELKA BRYTANIA

HOLANDIA

Kinderbijslag

Jest to zasiłek rodzinny, który można otrzymać zarówno na dzieci znajdujące się z opiekunem na terenie Holandii oraz na takie, które wraz z drugim opiekunem przebywają na terenie Polski.

Kinderbijslag należy się osobom pracującym i przebywającym w Holandii, na umowę dłuższą niż 3 miesiące, planującym zostać w Holandii oraz osobom posiadającym dzieci do 18-tego roku życia.

Kindgebonden Budget

Jest to dodatek do kosztów wychowania dziecka wypłacany przez holenderski Urząd Skarbowy.
O dodatek mogą wnioskować osoby posiadające dziecko/dzieci do 18-tego roku życia, nie mające wysokich dochodów. Wysokość tego dodatku jest uzależniona od:
liczby dzieci
wieku dzieci
dochodór rodziców

NIEMCY

Kindergeld

Jest to zasiłek rodzinny wypłacany przez niemiecką Familienkasse, na dzieci mieszkające zarówno w Polsce jak i w Niemczech.
O Kindergeld mogą ubiegać się osoby pracujące i mieszkające na terenie Niemiec, a także osoby prowadzące działaność gospodarczą. Kindergeld mozna otrzymać nie tylko na dzieci własne, ale także na przysposobione oraz na dzieci współmałżonka – warunkiem jest aby należały do wspólnego gospodarstwa domowego.
Zasiłek jest wypłacany do osiągnięcia przez dziecko do osiągnięcia pełnoletności lub do 25 roku życia, jeśli dziecko się uczy. W przypadku dzieci niepełnosprawnych, wypłata Kindergeld może zostać przedłużona do 27 roku życia.

WIELKA BRYTANIA

Child Benefit

Jest to rodzaj świadczenia, które przysługuje każdemu, kto pracuje w Wielkiej Brytanii i posiada dziecko (nie ma konieczności, aby dziecko również przebywało na terenie Wielkiej Brytanii).
Aby otrzymywać Child Benefit należy spełnić kilka warunków:
być obecnym w Wielkiej Brytanii
być odpowiedzialnym za dziecko
być tzw. „ordinary resident” czyli osobą, która rozważa stałe zamieszkanie na terenie Wielkiej Brytanii
Wypłata świadczenia zwykle ustępuje w momencie, kiedy dziecko kończy 16 lat. Wyjątkiem są dzieci niepracujące i uczące się, na które można otrzymywać Child Benefit do 20 roku życia.

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *